Strateginio bylinėjimosi programa 2013-2018 m.

Strateginio bylinėjimosi programa siekiant pagerinti LGBT teisių apsaugą nacionaliniu lygiu (2013-2018 m.)

Praėjus beveik dvidešimčiai metų nuo homoseksualių santykių dekriminalizavimo, LGBT asmenų teisinė apsauga Lietuvos teisinėje sistemoje vis dar išlieka ribota. Strateginio bylinėjimosi programa siekiama identifikuoti pagrindinius trūkumus įstatyminėje teisinėje bazėje, potencialiai galinčius tapti strateginio bylinėjimosi proceso ašimi, nustatyti prioritetus strateginiam bylinėjimuisi siekiant pagerinti LGBT teisių apsaugą nacionaliniu lygiu 2013-2018 metais ir aptarti praktinius aspektus didinant LGL, ir apskritai NVO, galimybių didinimą įsitraukti į šį procesą.

Strateginio bylinėjimosi programą siekiant pagerinti LGBT teisių apsaugą nacionaliniu lygiu (2013-2018 m.) galima parsisiųsti čia.