Nacionaliniam Lygybės ir Įvairovės Forumui priklausančios organizacijos, tarp jų ir asociacija LGL, pristato leidinį „Stateginis Nacionalinio Lygybės ir Įvairovės Forumo (NLĮF) planas 2015-2018“, kuris kviečia susipažinti su NLĮF vizija, misija ir vertybėmis, aprašo, kaip buvo kuriami ir kokie yra NLĮF tikslai ir uždaviniai 2015-2018 metams, išvardina reikšmingiausius organizacijos veikimo metodus ir pateikia trumpą sėkmingos strategijos