council-of-europe-logo

Sausio  22 dieną, Europos Tarybos vykdomasis organas, Ministrų Komitetas, pranešė remiantis tolesnius Tarybos  ir šalių narių veiksmus kovoje prieš diskriminaciją seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu. Šis sprendimas priimtas remiantis šalių narių pažangos ataskaita įgyvendinant rekomendaciją, priimtą 2010 metais, kuri yra pirmasis tarpvyriausybinis susitarimas nubrėžiantis gaires visam diskriminacijos spektrui, su kuriuo susiduria LGBT asmenys. Apžvalgoje