Europos Taryba remia tolesnius veiksmus prieš seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės diskriminaciją

Sausio  22 dieną, Europos Tarybos vykdomasis organas, Ministrų Komitetas, pranešė remiantis tolesnius Tarybos  ir šalių narių veiksmus kovoje prieš diskriminaciją seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu.

Šis sprendimas priimtas remiantis šalių narių pažangos ataskaita įgyvendinant rekomendaciją, priimtą 2010 metais, kuri yra pirmasis tarpvyriausybinis susitarimas nubrėžiantis gaires visam diskriminacijos spektrui, su kuriuo susiduria LGBT asmenys. Apžvalgoje pastebima, kad progresas įvairiapusiškai keitėsi nuo vienos šalies iki kitos ir netgi nuo vienos problemos iki kitos šalies viduje. Taip pat pabrėžiamas duomenų trūkumas apie diskriminaciją ir daugybę kliūčių dirbant šioje srityje, pradedant neadekvačiais šaltiniais ir politinės valios trūkumu. Apžvalgoje atkreipiamas dėmesys į neapykantos nusikaltimus, saviraiškos, susirinkimų ir išsilavinimo laisvę bei translyčių asmenų teises kaip reikalaujančias ypatingo dėmesio.

Ministrų komitetas pritarė apžvalgos išvadoms, raginančioms šalis nares tęsti Rekomendacijos įgyvendinimą ir įpareigojo Tarybą toliau teikti paramą šalims narėms šiame darbe. Buvo sutarta pažangą peržiūrėti  po ketverių metų.

Asociacijos LGL pirmininkas Vladimiras Simonko teigia: „Tyrimas, kurį atliko LGL rodo, kad Lietuva menkai įgyvendino Rekomendaciją. Dėl šios priežasties labai sveikintina, kad Europos Taryba ketina tęsti darbą šioje srityje, o  nacionalinė asociacija LGL yra pasirengusi padėti Lietuvos Vyriausybei visais įmanomais būdais įgyvendinti prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus.“

Su LGL ataskaita apie Europos Tarybos rekomendacijos įgyvendinimą galite susipažinti čia.