Žurnalistų etikos inspektorė įspėjo pažeidėją dėl LGL darbuotojos garbės ir orumo įžeidimo

Š. m. birželio 30 dieną Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė priėmė sprendimą dėl Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL komunikacijos koordinatorės Eglės Kuktoraitės skundo. Žurnalistų etikos inspektorė įspėjo viešosios informacijos rengėją (skleidėją) Lauryną Ragelskį dėl Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų publikacijoje „Susipažinkite – skustagalviai pederastai“ (www.ldiena.lt, 2017-01-17) ir socialinio tinklo „Facebook“ viešame profilyje „Laurynas Ragelskis“ (www.facebook.com, 2017-01-19). Nustatyta, jog skleista šmeižianti, įžeidžianti, žeminanti LGL darbuotojos garbę ir orumą informacija.

Š. m. sausio 24 dieną LGL komunikacijos koordinatorė kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą (ŽEIT) dėl žeminančios jos garbę ir orumą bei pažeidžiančios jos teisę į privataus gyvenimo apsaugą informacijos publikacijoje. Skunde nurodyta, jog publikacija „Susipažinkite – skustagalviai pederastai!“ be jos sutikimo iliustruota jos nuotrauka, kuri yra pasisavinta iš interneto svetainės „lgl.lt“, o publikacijos antraštė „Susipažinkite: dar viena košerinės fizionomijos Lietuvos saugotoja nuo gomofobijos – skustagalvė pederastė <…>“ turi akivaizdžius ksenofobinius ir homofobinius motyvus. Pareiškėja taip pat pažymėjo, jog tokia antraštė skatina diskriminuoti dėl tariamo priklausymo tautinei mažumai ir seksualinės orientacijos. Skunde pažymėta, jog publikacijoje žodis „gėjus“ pakeičiamas terminu „pederastas“, kurio reikšmė sietina su pedofilija. Pareiškėja taip pat pabrėžė, jog šiais veiksmais viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) siekė pažeminti LGBT* bendruomenės narius.

Inspektorė nustatė, jog publikacijoje skelbiama informacija atskleidžia subjektyvų ir niekinantį požiūrį į pareiškėją. Tam naudojama niekinančio, žeminančio pobūdžio leksika – „košerinės fizionomijos“, „pederastė“, kuri visuomenėje priimtinos moralės požiūriu yra nevartotina ir netoleruotina. Pavartoti pasakymai, jų kryptingumas prilygintini viešam tyčiojimuisi iš pareiškėjos išvaizdos, jos profesinės veiklos. Konstatuota, jog viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) be pareiškėjos sutikimo (nesant viešojo intereso) publikavo jos nuotrauką ir peržengė saviraiškos laisvės ribas. Publikacijoje pateiktas pareiškėjos apibūdinimas žemina jos garbę ir orumą, pažeidžia etiškos nuomonės raiškos reikalavimą bei pagarbos žmogui principą. Inspektorė viešosios informacijos rengėjui (skleidėjui) teikiant informaciją visuomenei rekomendavo vartoti labiau priimtiną ir nedviprasmišką terminą – „gėjus“ ar „homoseksualus asmuo“.

Europos Žmogaus Teisių Teismas yra konstatavęs, kad demokratinėje visuomenėje leistinos skleisti informaciją ribos priklauso nuo poreikio gerbti kitus asmenis ir jų teises, vengiant įžeidžiančio pobūdžio formuluočių. Taigi teisės skleisti informaciją apribojimus lemia jos santykis su kitomis teisinėmis vertybėmis – asmens garbe ir orumu (dalykine reputacija), teise į privataus gyvenimo apsaugą.