Žeminanti reklama pašalinta iš darbo vietos po LGL skundo

Lipdukas, vaizduojantis dviejų vyrų sueitį su prierašu STOP AIDS pažeidžia lygias galimybes ir yra diskriminacinis, pripažino Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT). Šių metų liepą toks lipdukas buvo pastebėtas vieno prekybos centrų apsaugos darbuotojų patalpoje. Darbuotojams atsisakius jį pašalinti, buvo kreiptasi į LGKT, kad ši ištirtų, ar tai nėra viešojo intereso ir įmonės darbuotojų bei paslaugos gavėjų teisių pažeidimas.

Lygių galimybių kontrolierės Editos Žiobienės vadovaujami ekspertai nustatė, kad tokio lipduko, kaip ir bet kurios kitos informacijos, ribojančios žmogaus teises dėl asmens lytinės orientacijos, viešinimas yra Lygių galimybių įstatymo pažeidimas. Jo taikymas apima valstybines, švietimo įstaigas, taip pat visus darbdavius ir prekių bei paslaugų teikėjus, tad prekybos centras turėjo įpareigoti apsaugos darbuotojus lipduką pašalinti.

Šis išaiškinimas yra ypatingai svarbus, kadangi tai dar vienas precedentas, įrodantis diskriminacinį tokių lipdukų ir kitos paplitusios pašaipios vizualikos pobūdį, taip pat ji laikoma priekabiavimu dėl lytinės orientacijos. Priekabiavimas – tai nepageidaujamas elgesys, kuriuo siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas, sukuriama bauginanti, žeminanti, priešiška aplinka. Antra, patalpų savininkas (nuomotojas) privalo užtikrinti, kad tokia informacija (lipdukai, plakatai ir kt.) nebūtų viešinama ir darbuotojai nepatirtų galimo priekabiavimo ar diskriminacijos.

Minėtuoju atveju nebuvo gautas skundas iš saugos įmonės darbuotojų, tad skundo tyrimas nutrauktas, o lipdukas buvo pašalintas.

Asociacija LGL ragina visus pastebėjusius, kad jų darbo vietoje arba paslaugas teikiančioje įstaigoje yra viešinama informacija, raginanti diskriminuoti ar galimai priekabiaujanti, kreiptis į mus arba tiesiogiai į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Taip pat raginame įmonių ir organizacijų vadovus užtikrinti saugią ir draugišką aplinką savo darbuotojams – pateikėme jums keletą patarimų