Vyriausybė kratosi homofobinių ir transfobinių Seimo iniciatyvų

Seimo rudens dienotvarkėje numatyti net penkių homofobiškų bei transfobiškų įstatymų projektų svarstymai: siūlymas uždrausti lyties keitimo operacijas, neleisti tos pačios lyties poroms įsivaikinti, raginimas įvesti sankcijas už „viešą konstitucinių dorovinių vertybių bei Konstitucijoje įtvirtintų šeimos pagrindų niekinimą“, atleisti homoseksualumo kritikus nuo atsakomybės už neapykantos kurstymą ir įpareigoti susirinkimų organizatorius padengti finansines išlaidas, susijusias su renginio apsauga.

Džiugi žinia – Vyriausybė objektyviai įvertino galimus žmogaus teisių pažeidimus ir neigiamą teisėkūros iniciatyvų poveikį vienai ar kitai socialinei grupei, jei panašūs įstatymai būtų priimti. 2013 m. spalio 16 d. Vyriausybė pareiškė nepritarianti konservatorių siūlymui uždrausti pakeisti lytį, o lapkričio 13 d. patvirtino neigiamą išvadą dėl  parlamentarų pasiūlytos Baudžiamojo kodekso pataisos, kuri siekė įtvirtinti diskriminaciją seksualinės orientacijos pagrindu.

Užkirsdama kelią Seimo pritarimo sulaukusioms ir neapykantą kurstančioms iniciatyvoms, Vyriausybė lygiuojasi į ES vertybes ir žmogaus teisių standartus. Tokia situacija taip pat rodo skirtingą Seimo ir Vyriausybės požiūrį į LR Konstitucijoje įtvirtintą visų asmenų lygiateisiškumo principą bei tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus žmogaus teisių gynimo srityje. Priminsime, kad pateiktos įstatymų pataisos sulaukė nemažai ES šalių bei nevyriausybinių organizacijų priekaištų. Lietuvos pirmininkavimas ES Taryboje – puiki proga pristatyti šalies pažangą ir pasidalinti nuveiktais darbais, siekiant kovoti su visų rūšių diskriminacija ir užtikrinti įvairių visuomenės grupių socialinę integraciją.