Visuomenei pristatoma geroji LGL patirtis ginant Lietuvos LGBT teises Jungtinėse Tautose

Nacionalinė LGBT teisių organizacija (LGL) išleido naują leidinį „Jungtinių Tautų Organizacija ir LGBT asmenų padėtis Lietuvoje: tarptautinių žmogaus teisių apsaugos mechanizmų teikiamos galimybės“.

Šio leidinio tikslas – aiškiai ir suprantamai supažindinti skaitytoją su Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) rėmuose vykdomais Visuotinės periodinės peržiūros bei periodinių ataskaitų dėl Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto įgyvendinimo mechanizmais, ypatingą dėmesį skiriant lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT) asmenų prigimtinių žmogaus teisių bei laisvių užtikrinimo klausimams.

Pirmoji ataskaita pagal Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmą 2011 m. bei trečioji ataskaita dėl Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto įgyvendinimo 2012 m. atskleidė, jog, tarptautinių partnerių vertinimu, LGBT asmenų žmogaus teisių apsauga Lietuvos Respublikoje nėra užtikrinama pilna apimtimi. JTO institucijos Lietuvai pateikė ženklų skaičių su LGBT asmenų žmogaus teisėmis susijusių rekomendacijų, kurias Vyriausybė įsipareigojo įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu. Leidinyje pateikta įgyvendinimo proceso analizė rodo, jog JTO mechanizmų Lietuvai suformuluotų su LGBT asmenų žmogaus teisėmis susijusių rekomendacijų įgyvendinimas nacionaliniu mastu apibūdintinas kaip neefektyvus.

Rengiant šį leidinį, remtasi nacionalinės LGBT teisių gynimo asociacijos LGL sukaupta ekspertine patirtimi teikiant šešėlines ataskaitas bei dalyvaujant Jungtinių Tautų Organizacijos žmogaus teisių priežiūros mechanizmų veikloje.

Su leidiniu galite susipažinti čia