Newsweek: Lietuva pateko į homofobiškiausių šalių sąrašą

JAV leidžiamas naujienų savaitraštis „Newsweek“ dar pavasarį paskelbė 12 homofobiškiausių šalių. Sąraše, parengtame vadovaujantis įvairiais kriterijais, vyrauja labiau atsilikusios Afrikos, Azijos, Karibų regiono valstybės. Sąrašo pabaigoje – 11-oje vietoje – įvardyta Lietuva. Žurnalistai pabrėžė, kad nors homoseksualumas šalyje nėra uždraustas, yra daugybė jo priešininkų. Taip pat, Parlamentas svarsto įstatymą, panašų į liūdnai pagarsėjusį „anti propagandos“

JAV šokiruota: Lietuvos parlamentas kėsinasi uždrausti gėjų paradus

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) naujienų portalas “BuzzFeed World” vakar, kovo 12 dieną, pranešė, kad Lietuvos parlamentas ruošiasi balsuoti dėl „Gay Pride“ paradų uždraudimo. Lietuvos gėjų lyga šį projektą pavadino „rusiško stiliaus prieš gėjus nukreiptu propagandiniu įstatymu“. Parlamentas, JAV puslapio teigimu, šiandien turėjo balsuoti dėl teisės aktų, leidžiančių bausti tuos, kurie „paniekina“ šalies Konstitucijoje išvardytas „moralines

Nyderlandų diplomatai domisi LGBT asmenų situacija Lietuvoje

Kovo 4 d. LGBT centre lankėsi diplomatai iš Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos: politikos pareigūnė Karin Kleinjan bei Nyderlandų karalystės ambasados Rygoje misijos vadovo pavaduotojas Martijn Lambarts. Susitikimo su asociacijos LGL atstovais metu Nyderlandų diplomatai domėjosi LGBT asmenų situacija Lietuvoje plačiąja prasme. Pirmiausia detaliai aptartos šiuo metu egzistuojančios homofobinės įstatymų keitimo iniciatyvos Seime bei galimos jų

Nacionalinė LGBT teisių organizacija (LGL) išleido naują leidinį „Jungtinių Tautų Organizacija ir LGBT asmenų padėtis Lietuvoje: tarptautinių žmogaus teisių apsaugos mechanizmų teikiamos galimybės“. Šio leidinio tikslas – aiškiai ir suprantamai supažindinti skaitytoją su Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) rėmuose vykdomais Visuotinės periodinės peržiūros bei periodinių ataskaitų dėl Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto įgyvendinimo mechanizmais, ypatingą dėmesį

2013 metai Lietuvos LGBT asmenų žmogaus teisių istorijoje

Artėjant metų pabaigai ir naujųjų metų pradžiai, žmonės tradiciškai žvilgčioja atgal, į tai kas įvyko, norėdami įvertinti praėjusius metus bei jų palikimą. Tokia refleksija yra galima iš įvairių perspektyvų, taip pat ir iš LGBT asmenų žmogaus teisių perspektyvos. Šie metai LGBT asmenų žmogaus teisių judėjimui Lietuvoje yra istoriniai – suėjo 20 metų nuo to laiko,

ES demokratijos indeksas: Lietuva išlieka nepakanti mažumoms

Lietuvoje nuosekliai gerėja teisinė ir politinė aplinka, žmonės tampa pilietiškai aktyvesni, bet šalyje išlieka nepakantumas mažumoms, rodo naujas tyrimas apie demokratijos būklę Europos Sąjungos (ES) šalyse. Lietuva liko sąrašo apačioje, kai buvo vertinamas gyventojų požiūris į mažumas – valstybės surikiuotos pagal gyventojų atsakymus, šalia kokių kaimynų jie nenorėtų gyventi. Lietuviai ES užima paskutines vietas pagal