Varšuvoje įvyko baigiamoji Stabdyk Neapykantą konferencija

Š. m. gruodžio 12-13 d. Varšuvoje nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL atstovai kartu su tarptautiniais projekto partneriais ir ekspertais dalyvavo baigiamojoje Stabdyk Neapykantą (angl. Hate No More) konferencijoje. Renginio metu ne tik apžvelgtos projekto metu įgyvendintos veiklos, pristatytas tyrimas apie asmenų patyrusių homofobinį ir transfobinį smurtą ar priekabiavimą poreikius, bet ir pasidalinta gerąja patirtimi iš kitų Europos Sąjungos valstybių reaguojant į neapykantos nusikaltimus, nukreiptus prieš LGBTI bendruomenę.

Dvejus metus trukęs projektas „Nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų poreikių pritaikymas – teisėsaugos institucijų kompetencijų kėlimas,“ (JUST/2013/FRC/AG/6163) remiamas Europos Komisijos programos lėšomis, šiuo metu yra viena pagrindinių LGL veiklų, dirbant neapykantos nusikaltimų srityje. Projektas įgyvendintas kartu su partneriais iš Zagreb Pride (Kroatija), Hatter Társaság (Vengrija), Mozaika (Latvija) ir Kampania Przeciw Homofobii (Lenkija).

Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė oficialus renginio globėjas Lenkijos Žmogaus Teisių komisaras Adamas Bodnaras. Komisaras atkreipė dėmesį į augantį neapykantos motyvuotų incidentų skaičių ir būtinybę į juos reaguoti operatyviai, užtikrinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Konferencijoje daug dėmesio skirta ir 2012 m. priimtos aukų teisių apsaugos Direktyvos perkėlimui į Europos Sąjungos valstybių narių teisę ir įgyvendinimą. Renginyje dalyvavę ekspertai negailėjo kritikos pasyviems nacionalinių teisėsaugos institucijų veiksmams įgyvendinant specialių aukos apsaugos poreikių nustatymui taikomas priemones, kurios dažnai yra neefektyvios, o kitos Direktyvoje numatytos aukų teisės praktikoje nėra įgyvendinamos. Kaip pastebėjo ekspertė iš Latvijos, Direktyva į teisinę valstybės sistemą perkelta, priimti reikalingi poįstatyminiai aktai, teoriškai viskas atrodo gerai, tačiau praktikoje numatytos nuostatos neveikia.

Labai panaši situacija vyrauja ir Lietuvoje. Nors 2016 m. pradžioje Generalinio Prokuroro įsakymu patvirtintas specialių aukos poreikių nustatymo protokolas, praktikoje jis sunkiai pritaikomas, informacija, kuri suteikiama aukai apie teises, parašyta sunkai suprantama teisine kalba. Nors Direktyvoje numatoma teisė naudotis paramos aukoms tarnybų paslaugomis, tenka konstatuoti, kad iki šiol Lietuvoje neturime institucijos, veikiančios nacionaliniu lygiu, kuri teiktų tokias paslaugas.

Viena iš sričių, kuriai konferencijoje skirta daug dėmesio – nevyriausybinių organizacijų, teisėsaugos institucijų atstovų bei paramos aukoms tarnybų bendradarbiavimas. Konferencijoje dalyvavo nemažai teisėsaugos institucijų atstovų iš Lenkijos ir kitų Europos Sąjungos valstybių. Projekto metu su tarptautinių ir nacionalinių ekspertų bei teisėsaugos institucijų atstovų pagalba sukurti tiek šaliai specifiniai, tiek universalūs įrankiai, skirti specialistų, dirbančių su seksualine orientacija ar lytine tapatybe motyvuotais neapykantos nusikaltimais, kompetencijai kelti  (gilinti žinias, įgūdžius, keisti išankstines nuostatas). Tikimasi, kad dėl išaugusios kompetencijos padidės pasitikėjimas šiomis institucijomis, padaugės skundų ir išnagrinėtų neapykantos nusikaltimo atvejų.

Su projekto veiklomis, išleistais leidiniais, mokymų bei tyrimo ataskaitomis, galite susipažinti projekto skiltyje arba tarptautiniame projekto Hate No More tinklalapyje.