Ukraina atmetė LGB darbuotojų diskriminaciją draudžiantį įstatymą

Š. m. lapkričio 5 dieną Ukrainos parlamentas atmetė galimybę užsitikrinti bevizį režimą su dauguma Europos Sąjungos šalių, blokuodamas teisės aktą, kuris būtų uždraudęs diskriminuoti LGB asmenis darbo vietose.

Proeuropietiška vyriausybė, atėjusi į valdžią po to, kai praeitais metais buvo nuverstas Maskvos palaikomas prezidentas, iškėlė prioritetą prisijungti prie Šengeno zonos – 400 mln. gyventojų turinčių ES šalių grupės, kurioje žmonės gali keliauti be vizų ir dokumentų tikrinimo prie vidinių sienų.

Tačiau 2010 metais Europos Sąjunga pareiškė, kad ukrainiečiams galimybė laisvai keliauti galės būti suteikta tik su sąlyga, jeigu į Ukrainos darbo kodeksą, menkai tepakitusį nuo sovietinių laikų, būtų įtrauktas straipsnis, draudžiantis bet kokią LGB asmenų diskriminaciją darbe.

Baudžiamoji atsakomybė už tos pačios lyties asmenų santykius Ukrainoje panaikinta 1992-aisiais – metais anksčiau negu kaimyninėje Rusijoje. Tačiau homofobija išlieka didelė toje Rytų Europos valstybėje, kurios visuomenė yra gana religinga ir konservatyvi.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL reiškia gilų susirūpinimą dėl Ukrainos parlamento siekio pasipriešinti LGB asmenų diskriminacijos darbo vietose draudimui. Tikime, jog Ukrainos Respublikos kelias į pliuralizmo principais paremtą demokratinę santvarką nėra įmanomas be pagarbos visoms visuomenės grupėms be išimties.