Tyrimas: jaunesnio amžiaus vyrams homoseksualumas – svarbus tapatybės aspektas

Š. m. rugsėjo 23 dieną paskelbti JAV televizijos tinklo „Logo TV“ atlikto tyrimo duomenys parodė, jog 20-30 metų amžiaus homoseksualiems vyrams jų seksualinė orientacija yra svarbesnis tapatybės aspektas nei vyresnio amžiaus vyrams. Tyrime „Naujas žvilgsnis į homoseksualius vyrus“ (angl. The Gay Men Redefined) dalyvavo 1000 homoseksualių 18-49 metų amžiaus amerikiečių. 55 % 20-30 metų amžiaus apklausoje dalyvavusių homoseksualių vyrų nurodė, jog homoseksualumas yra labai svarbus jų tapatybės aspektas. Taip pat atsakė 40 % 30-49 metų amžiaus vyrų.

95 % visų tyrime dalyvavusių asmenų įsitikinimu, jaunesnio amžiaus homoseksualūs vyrai šiandien laisviau nei praeityje priima savo seksualinę orientaciją. Apklausoje dalyvavę respondentai taip pat vieningai nurodė, jog tikisi, kad homoseksualių asmenų bendruomenė taps tolerantiškesnė savo atstovų atžvilgiu (92 %), išreiškė atviro dialogo tarp bendruomenės narių poreikį (91 %) bei išskyrė vieningumo bendruomenėje trūkumą (87 %).

Š. m. birželio 26 dieną JAV Aukščiausiajam teismui pritarus tos pačios lyties santuokoms visose JAV valstijose, šeši iš dešimties apklausoje dalyvavusių 20-30 metų amžiaus respondentų atskleidė, jog šeimos nariai tikisi, kad vieną dieną jie sukurs šeimą ir susilauks vaikų. Vis dėlto, 67 % respondentų yra įsitikinę, jog homoseksualūs asmenys šeiminiuose santykiuose turi didesnę laisvę.

JAV atliktas tyrimas taip pat parodė, jog seksualinės orientacijos atskleidimas nebėra esminė jaunesnio amžiaus homoseksualių vyrų patirtis. 65 % 20-30 metų amžiaus tyrimo dalyvių nurodė, jog jiems svarbesnis gyvenimo tarpsnis po seksualinės orientacijos atskleidimo bei siekis atrasti savo tapatumą.

61 % apklausoje dalyvavusių 20-30 metų amžiaus homoseksualių vyrų įsitikinę, jog praeityje bendruomenė buvo vieningesnė. 85 % tiki, kad visuomenė tampa tolerantiškesnė homoseksualių asmenų atžvilgiu. 67 % teigia, jog jų gyvenimas dėl homoseksualumo yra įdomesnis. 75 % mano, kad buvimas homoseksualiu turi teigiamos įtakos jų gyvenimui. 86 % išreiškė viltį, kad daugiau garsių asmenų parodys pozityvų pavyzdį paviešindami savo seksualinę orientaciją.