Europos Parlamentas ragina imtis priemonių siekiant įveikti homofobines patyčias mokyklose

Š. m. rugsėjo 15 dieną Europos Parlamentas priėmė nutarimą, kuriuo Europos Komisija ir valstybės narės raginamos imtis efektyvių priemonių siekiant įveikti homofobines ir transfobines patyčias švietimo ir mokslo įstaigose. Europarlamentarės Lilianos Rodrigues iš Portugalijos parengtoje ataskaitoje Europos Komisija raginama „kovoti su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės švietimo ir mokslo įstaigose“ ir „išreikšti paramą nešališkos informacijos apie LGBT* klausimais įtraukimui į švietimo ir mokslo įstaigų mokymo programas“.

Nors Europos Komisija neturi tiesioginių įgaliojimų švietimo ir mokslo srityje, ji gali paskatinti valstybes nares dalintis gerąja praktika siekiant įveikti homofobines ir transfobines patyčias. Be to, Europos Sąjungos (ES) lėšos turėtų būti naudojamos informacijos apie lyčių lygybę ir lygias LGBT* asmenų teises sklaidos švietimo srityje rėmimui. Šiuo metu ES tokio pobūdžio veiklos nevykdo.

„LGBT* moksleiviai vis dar susiduria su patyčiomis ir diskriminacija. ES Pagrindinių teisių agentūros atliktas tyrimas parodė, jog daugiau negu 90 procentų LGBT* asmenų tapo neigiamų komentarų ar veiksmų prieš LGBT*, ar menamai LGBT*, moksleivius liudininkais. Privalome imtis priemonių esant tokio plataus masto diskriminacijai. Todėl raginame Europos Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių siekiant spręsti šią problemą,“ – pabrėžė europarlamentarė ir LGBT* teisių grupės viceprezidentė Isabella Adinolfi.

„Švietimas yra pagrindinė priemonė, padedanti suvokti visuomenės įvairovės teikiamą naudą. Be švietimo pasaulis taptų negyvas ir nelankstus. Deja, kai kurios valstybės narės atsisako įtraukti nešališką ir nediskriminuojančią informaciją apie LGBT* asmenis į švietimo ir mokslo įstaigų programas. Vaikams, kaip ir visiems žmonėms, reikia patikimų žinių apie skirtingas partnerystės ir šeimos formas. Būtent to mes ir prašome Europos Komisijos ir valstybių narių,“ – tikino ataskaitos autorė europarlamentarė L. Rodrigues.

2014 metais nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL atlikto tyrimo duomenimis, aštuoni iš dešimties homoseksualių ar biseksualių 16-20 metų amžiaus jaunuolių Lietuvoje susidūrė su homofobinėmis ar bifobinėmis patyčiomis mokykloje. Šiems mokiniams teks išgyventi ir patyčių pasekmes: nepasitikėjimą savimi, stresą, o kraštutiniais atvejais – depresiją ar mintis apie savižudybę. Tad labai svarbu, kad mokytojai užimtų aiškią poziciją homofobinių patyčių atžvilgiu, o visa mokyklos bendruomenė žinotų, jog šis reiškinys mokykloje bus pastebėtas ir yra netoleruotinas.