Turkijoje siūloma apsaugoti LGBT* asmenis nuo diskriminacijos darbe

Pagrindinė Turkijos opozicinė liaudies respublikonų partija pateikė parlamentui svarstyti įstatymo projektą, kuriuo numatoma ginti LGBT* asmenis nuo diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės darbovietėje. Įstatymo projektą Turkijos parlamentui pristatė liaudies respublikonų partijos atstovas Aykanas Erdemiras, jį pasirašė dar dešimt parlamento narių.

Įstatymo projektu siūloma saugoti nuo diskriminacijos LGBT* asmenis, dirbančius tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Įstatymo iniciatoriai pabrėžia, jog diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės didina skurdo, socialinės atskirties riziką ir pažeidžia šalies piliečių teises į sveikatos apsaugą, apsirūpinimą būstu bei apsaugą nuo smurto. Įstatymų leidėjams rekomenduojama priimti ir atitinkamas Turkijos Darbo kodekso, Baudžiamojo kodekso, Valstybės tarnautojų kodekso ir Turkijos kariuomenės drausmės kodekso nuostatų pataisas.

Teikiamu įstatymo projektu siūloma užtikrinti, jog diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės būtų panaikinta viešajame ir privačiajame sektoriuje, įskaitant profesinį mokymą, darbą bei atlyginimo nustatymą, bei draudžiama įsidarbinimo, paaukštinimo ir atleidimo iš darbo metu. Lygiavertės darbo ir darbuotojų skatinimo sąlygos turi būti sudarytos visose srityse dirbantiems turkams, tarp jų ir viešųjų paslaugų, policijos bei ginkluotose pajėgose.

Š. m. vasario mėnesį Turkijos darbo ir socialinės apsaugos ministras Farukas Celikas, atsakydamas į liaudies respublikonų partijai priklausančio parlamentaro Mahmuto Tanalo klausimą apie LGBT* asmenų įtraukimą į ministerijos užimtumo politiką, viešai pareiškė, jog ministerijos politika, kuria siekiama skatinti šalies piliečių įsitraukimą į darbo rinką, neapima LGBT* asmenų.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Turkijos įstatymų leidėjų iniciatyvą apsaugoti LGBT* asmenis nuo diskriminacijos darbovietėje ir primena, jog Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymo 7 straipsnis draudžia įvairias diskriminacijos rūšis (t. y. tiesioginę bei netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą bei nurodymą diskriminuoti) darbo santykių srityje. Kita vertus, šiame įstatyme pateiktas baigtinis draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašas neapima nei „lytinės tapatybės“, nei „lyties raiškos“ teisinių kategorijų. Iš esmės tai reiškia, jog translyčiai bei transseksualūs asmenys Lietuvoje nėra apsaugoti nuo diskriminacijos darbo santykių srityje.