Suomijoje startavo projektas „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“

Suomijos Teisingumo ministerija, bendradarbiaudama su Suomijos Socialinių reikalų ir Sveikatos ministerijomis bei nacionaline NVO koalicija „Seta – LGBTI Rights in Finland“, Suomijos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacija ir Nacionaline LGBT* teisių organizacija LGL, pradėjo įgyvendinti projektą „Vaivorykštės teisės: LGBTI lygybės Europoje skatinimas“, kuriuo bus plėtojamos LGBTI lygybės politikos priemonės. Projektas skatins nediskriminavimą Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

Projektu bus siekiama skatinti nediskriminavimą bei informuoti visuomenę apie daugialypę diskriminaciją LGBTI asmenų atžvilgiu. Įgyvendinant projektą planuojama organizuoti įvairius mokymus, akcijas, seminarus ir apklausas.

Suomijos Teisingumo ministerija bus atsakinga už projekto koordinavimą ir įgyvendinimą, vykdys apklausą apie daugialypę diskriminaciją bei ruoš nediskriminavimo skatinimui skirtą mokymų medžiagą. Projektu taip pat bus įgyvendinti kai kurie Suomijos nacionalinio pagrindinių ir žmogaus teisių veiksmų plano 2017-2019 metams uždaviniai.

Požiūris į LGBTI asmenis Baltijos šalyse yra kritiškesnis nei daugelyje kitų Europos Sąjungos valstybių. Vykdant projektą „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“, nediskriminavimas Baltijos šalyse bus skatinamas organizuojant tarpvalstybinius mokymus bei dalinantis patirtimi šioje srityje. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje taip pat bus organizuojami renginiai valdžios institucijoms ir organizacijoms, pavyzdžiui, „Baltic Pride“ 2018 festivalio metu Rygoje vyks bendras Baltijos šalių ir Suomijos renginys.

Projektas „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ tęsia veiklas kovoje prieš diskriminaciją, kurios Suomijoje vykdomos nuo 2001 metų, bendradarbiaujant įvairiomis ministerijomis ir organizacijomis.

1Projektą „Vaivorykštės teisės: LGBT* lygybės Europoje skatinimas“ remia Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo (REC) programa.