Suomijoje – maldos už Baltijos šalis

Anna Shepherd

Praėjusią savaitę vykusios LGBT pasididžiavimo šventės Helsinkyje, kurioje dalyvavo ir lietuviai, programoje ne tik diskusijos, parodos, filmų peržiūros, dirbtuvės, vakarėliai ar iškylos gamtoje, bet ir „vaivorykštės” mišios Evangelikų Liuteronų bažnyčioje.

Kongregacija pamaldose meldėsi už žmones susiduriančius su diskriminacija visuomenėse ir bendruomenėse visame pasaulyje, įskaitant Suomiją, Rusiją ir Baltijos šalis.

Apie 80 proc. Suomių populiacijos priklauso Evangelikų Liuteronų bažnyčiai, kuri yra oficiali valstybinė religija ir kurios nariai moka mokesčius valstybei. Skirtingas požiūris į LGBT ir vyraujanti šių asmenų diskriminacija bažnyčioje pastaraisiais metais sukėlė itin daug diskusijų.

2010 metų rudenį tūkstančiai suomių išėjo iš Evangelikų Liuteronų bažnyčios protestuodami prieš šios atstovų pasisakymus televizijos debatuose apie santuokų lygybę. Atsukdami nugaras bažnyčiai, žmonės subūrė itin didelį judėjimą siekdami sukurti atvirą LGBT krikščionims, kurioje jie galėtų dalyvauti maldose ir nebūti diskriminuojami, bažnyčią.

Prieš keletą metų Suomijoje susikūręs ekumeninis judėjimas „Ryšys“ (angl. „Yhteys”) pradėjo kovą prieš LGBT diskriminaciją maldos namuose. Vienas svarbiausių šio judėjimo tikslų – vienalyčių porų pripažinimas bažnyčiose. Kitas judėjimas „Ateikite visi” (angl. „Come all”) kviečia visus maldos namus būti atviriems: panaikinti moterų kunigių diskriminaciją, ir gerbti tuos, kurie gyvena ištuokoje, pasirinko gyvenimą nesusituokus, ar neturi poros. Laimėjęs 2010 metais parapijų bažnyčios tarybos rinkimuose itin daug balsų, ypatingai Helsinkio parapijose, šis judėjimas pradėjo Evangelikų Liuteronų bažnyčios naujinimo darbus.

Dar dvi svarbios LGBT grupės: „Malkus“ ir „Acrus“, ekumeninė grupė didelį dėmesį skirianti bažnyčios politikai, organizuoja apeigas, Biblijos nagrinėjimo susitikimus, stovyklas, kitas dvasines ir socialines veiklas LGBT krikščionims.

Šis judėjimas sudarė galimybes palengva keisti Evangelikų Liuteronų bažnyčios požiūrį į LGBT asmenis, šiuo metu pastarieji turi didesnę įtaką bažnyčioje. Ji jau laimina vienalyčių porų namus, meldžiasi už registruotas vienalytes partnerystes. Tuo tarpu krikščioniškos LGBT grupės ir toliau tęsia kovą už atvirą, ir priimančią LGBT asmenis, bažnyčią.