JT Žmogaus teisių komitetas ragina aktyviau įgyvendinti LGBT teises Lietuvoje

Liepos 10-11 dienomis Ženevoje Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete pristatytas trečiasis Lietuvos periodinis pranešimas pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą. Komiteto nariai dalyvavo produktyviame ir atvirame dialoge su vyriausybine delegacija, tačiau pabrėžė, kad dar lieka svarbių spręstinų klausimų. Diskusija palietė kelias svarbias žmogaus teisių problemas tarp kurių daug dėmesio buvo skirta ir LGBT teisių klausimams, neapykantos kalbos prevencijai ir reglamentavimui, saviraiškos bei ssusirinkimų laisvėms.

Lietuvos delegacijos atstovai pripažino, kad pastaraisiais metais šalyje padaugėjo neapykantos kalbos nusikaltimų prieš LGBT bendruomenę. Šiuo metu net 80 proc. neapykanta motyvuotų nusižengimų virtualioje erdvėje nukreipta prieš LGBT bendruomenės atstovus.

Teisių apsauga lyties tapatybės pagrindu turi būti įtraukta į pagrindinius įstatymus, reguliuojančius lygias galimybes bei draudžiančius neapykanta motyvuotus nusikaltimus. Atsižvelgdami į asociacijos LGL rekomendaciją Komiteto nariai paragino vyriausybinę delegaciją priimti aiškius teisės aktus, kurie leistų translyčiams asmenims pilnai atlikti lyties keitimo medicinines procedūras, vardo bei asmens kodo keitimą. Komitetas taip pat kritikavo bandymus varžyti informaciją apie netradicines šeimas, kurią valstybė laiko žalinga nepilnamečiams. Komiteto nuomone, tokie teisės aktai gali sudaryti galimybes diskriminuoti LGBT asmenis. Apie šių rekomendacijų įgyvendinimą šalis turės informuoti pristatydama ketvirtąjį periodinį pranešimą.

Komitetas išreiškė gilų rūpestį dėl neonacių eitynių. Lietuvos delegacijai buvo priminta, kad susirinkimų ir saviraiškos laisvės nėra absoliučios ir turi būti prižiūrimos valstybės tais atvejais, kai pažeidžiamos žmogaus teisės.

Asociacija LGL bendradarbiaudama su Heartland Alliance pateikė šešėlinę ataskaitą bei rekomendacijas komiteto nariams. Sesijose apie Lietuvą dalyvavęs LGL pirmininkas Vladimiras Simonko džiaugėsi konstruktyviu komiteto dialogu su Lietuvos ir tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis. Jis išreiškė viltį, kad bendradarbiavimas LGBT žmogaus teisių užtikrinimo srityje stiprės ir su Lietuvos valstybinių institucijų atstovais.

JT Žmogaus teisių komitetą sudaro 18 įvairių šalių aukštos kvalifikacijos žmogaus teisių ekspertų, kurie prižiūri Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto įgyvendinimą. Lietuva Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto šalimi tapo 1991 metų kovo 12 dieną.

Asociacijos LGL ir atviri.lt informacija