Skirtybės jungia: Surengti seminarai mokyklų bendruomenėms patyčių prevencijos tema

2022 m. gruodį – 2023 m. lapkritį Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, igyvendindama projektą „Nieko apie mus be mūsų: LGBT jaunimo įgalinimas kovoje prieš patyčias“, bendradarbiavo su Lietuvos žydų bendruomenei, „Beigelių krautuvėle“ ir Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija ir organizavo penkis moksleiviams skirtus seminarus bei penkias informacines dienas, skirtas mokyklų bendruomenių nariams. Surengta ir po penkis analogiškus nuotolinius seminarus bei informacines dienas nuotolinio bendravimo platformose. Iš viso seminaruose ir informacinėse dienose sudalyvavo net 400 žmonių: moksleiviai, jų tėvai, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai iš įvairių Lietuvos kampelių.

Seminarų ir informacinių dienų metu LGL emocinės paramos platformos savanoriai „gyvosios bibliotekos“ principu dalinosi emocinės sveikatos iššūkiais, su kuriais susiduria LGBT moksleiviai, o Lietuvos žydų bendruomenės atstovai pasidalino, su kokiomis diskriminacijos ir neapykantos nusikaltimų rūšimis susiduria žydų bendruomenės nariai. LGL atstovai pristatė LGBT moksleivių padėtį Lietuvoje bei egzistuojančią teisinę bazę. Nors organizuojant renginius susidurta su iššūkiais, džiaugiamės, jog moksleiviai ir mokyklų bendruomenių nariai aktyviai įsitraukė į diskusiją ir pasidalino mintimis, kaip užkirsti kelią patyčioms.

Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Nieko apie mus be mūsų: LGBT jaunimo įgalinimas kovoje prieš patyčias“. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.