Seimo rudens sesijoje – septyni homofobiniai ir transfobiniai įstatymų projektai

Š. m. rugsėjo 17 dieną priimta LR Seimo rudens sesijos darbų programa, kurioje – ilgas sąrašas iniciatyvų, siekiančių riboti LGBT* žmonių teisės.

Pirmiausia tai – parlamentaro Petro Gražulio pateikto Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo projektas, kuriuo siūloma uždrausti tos pačios lyties poroms įsivaikinti. Nors Seimo Teisės departamento specialistai atkreipė dėmesį, jog toks siūlymas galimai prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai (EŽTK), už siūlymą uždrausti tos pačios lyties poroms įsivaikinti balsavo 39 Seimo nariai (posėdyje dalyvavo 71 parlamentaras).

Seime įregistruotas ir diskriminacinio pobūdžio siūlymas pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnį. Siūloma teiginį „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“ papildyti šeimos samprata – ji sukuriama sudarius santuoką; taip pat kyla išskirtinai iš motinystės ir tėvystės. Primename, kad po konservatoriaus Rimanto Jono Dagio registruotu pakeitimu pasirašė net 108 Parlamento nariai.

J. R. Dagys taip pat siūlo papildyti LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, nutaręs, kad vaikai turi „prigimtinę teisę į tėvą ir motiną“. Lyčių skirtybė esą užtikrins vaiko interesų apsaugą ir globojant ar įsivaikinant, tad siūlomu projektu draudžiami teisės aktai, teigiantys kitaip. Politikas užregistravo ir Civilinio kodekso pataisas, kuriomis siekiama dar kartą įtvirtinti minėtąsias nuostatas. Šeimos santykių teisinis reglamentavimas būtų papildytas „tėvystės ir motinystės tarpusavio papildomumo“ principu.

Siūloma Administracinių teisės pažeidimų kodeksą papildyti šeimos kaip vertybės viešu niekinimu kalbomis, demonstruojamais daiktais, plakatais, šūkiais, audiovizualinėmis priemonėmis ir kitokiais veiksmais. Už tokią veiką grėstų kelių šimtų eurų bauda. Aiškinamuosiuose raštuose teigiama, kad pakeitimas yra būtinas, siekiant apsaugoti heteroseksualius asmenis nuo diskriminacijos LGBT* bendruomenės renginių metu.

Šiuo metu Baudžiamajame kodekse egzistuojantį draudimą diskriminuoti ir kurstyti neapykantą dėl lytinės orientacijos siekiama papildyti išimtimi. Pagal ją, seksualinio elgesio ar seksualinės praktikos, įsitikinimų ar pažiūrų kritika arba aptarimas, arba įtikinėjimas pakeisti tokį elgesį, praktiką, įsitikinimus ar pažiūras, savaime nebūtų laikoma tyčiojimusi, niekinimu, neapykantos skatinimu, diskriminavimu ar skatinimu diskriminuoti. Tai ypatingai grėsminga mūsų visuomenėje, kurioje, remiantis Pagrindinių teisių agentūros duomenis, žmonės dažniausiai iš visų ES valstybių pastebi neapykantos kalbą prieš LGBT* asmenis, rečiausiai teigia pažįstantys homoseksualų asmenį.

Nors ir pralaimėjusi Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) bylą prieš L. prieš Lietuvą, Lietuva neskuba įgyvendinti tarptautinių įsipareigojimų dėl translyčių asmenų teisių apsaugos. Nereglamentuodami lyties keitimo tvarkos, Seimo nariai siekia lyties pakeitimo galimybę Lietuvoje apskritai uždrausti bei įteisinti ydingą praktiką, kai civilinės būklės įrašai keičiami tik atlikus lyties pakeitimo operaciją užsienyje, o lyties keitimo tvarkos Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos rėmuose nenumatoma.

Galiausiai, LR Teisingumo ministerijos siūlymu, siekiama sukurti registruotos partnerystės institutą išimtinai skirtingos lyties poroms, ignoruojant tos pačios lyties porų interesus. Nors toks žingsnis tiesiogiai prieštarautų EŽTT sprendimui byloje Vallianatos prieš Graikiją LR teisingumo ministro teigimu, Lietuvoje yra daugiau „propagandos, nei tos pačios lyties porų“.

Pastebime, kad homofobiškų ir transfobiškų iniciatyvų kiekvienos sesijos metu vis daugėja. Nors jos dažniausiai yra vilkinamos ir atidedamos arba grąžinamos tobulinti, tai formuoja atstumiančią ir priešišką atmosferą Lietuvoje gyvenantiems LGBT* asmenims.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL reiškia gilų susirūpinimą dėl iniciatyvų, kuriomis siekiama apriboti pagrindines LGBT* asmenų žmogaus teises Lietuvoje. Asociacija LGL tikisi, kad šalies parlamentarai užkirs kelią panašioms diskriminacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvoms Seime ir taip užtikrins, jog Lietuvos Respublikoje bus užtikrinamos visų jos piliečių teisės ir laisvės, nepaisant jų seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės.