Seimo pavasario darbotvarkėje – homofobiniai teisės aktų projektai

Į pavasario sesiją susirinkęs Seimas patvirtino darbų programą, kurioje kovo – birželio mėnesiais planuoja svarstyti 3 teisės aktus, kuriais būtų siekiama riboti LGBT* žmonių teises.  

Seime kelią atkakliai skinasi diskriminacinio pobūdžio siūlymas pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnį (Nr. XIIP-1217). Siūloma teiginį „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“ papildyti šeimos samprata – ji sukuriama sudarius santuoką; taip pat kyla išskirtinai iš motinystės ir tėvystės. Praeitų metų birželio 28 dieną Seimas po pirmojo svarstymo pritarė Konstitucijos pataisai, kuria siekiama atriboti tos pačios lyties poras nuo Konstitucijoje įtvirtintos „šeimos gyvenimo“ sampratos. Už tokią pataisą balsavo 74 Seimo nariai, prieš buvo 19, susilaikė 20 parlamentarų. Pataisą vieningai palaikė ir balsavo konservatorių ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos–Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, didžioji dalis „darbiečių“ ir „tvarkiečių“, Seimo narių mišrios grupės atstovų. Prieš balsavo ar susilaikė socialdemokratai ir Liberalų sąjūdžio atstovai.

Primename, kad dėl Konstitucijos pataisų priėmimo Seime turi būti balsuojama du kartus, tarp balsavimų padarant ne mažiau kaip trijų mėnesių pertrauką. Nuostatos laikomos priimtomis, jeigu už jas balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai, t.y. ne mažiau kaip 94 parlamentarai.

Taip pat planuojama svarstyti teisės aktą (Nr. XIIP-472 ir XIIP-473), kuriuo siekiama šeimos santykių teisinį reglamentavimą papildyti „tėvystės ir motinystės tarpusavio papildomumo“ principu.  Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo darbotvarkėje taip pat galima surasti ir Šeimos stiprinimo įstatymą (XIIP-4255) ir nors kol kas apie jį mažai žinoma, nėra jokios abejonės, kad tokio teisės akto priėmimas leistų dar stipriau sujungti šeimos ir santuokos institutus Lietuvos teisinėje sistemoje, taip paneigiant bet kokias galimybes tos pačios lyties poroms būti pripažintoms šeima.

Pastebime, kad nors homofobiškos ir transfobiškos iniciatyvos dažniausiai yra vilkinamos ir atidedamos arba grąžinamos tobulinti, tačiau jau vien tokių įstatymų kūrimas ir svarstymas formuoja atstumiančią ir priešišką atmosferą Lietuvoje gyvenantiems LGBT* asmenims bei demonstruoja nepagarbą žmogaus teisėms.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL reiškia gilų susirūpinimą dėl iniciatyvų, kuriomis siekiama apriboti pagrindines LGBT* asmenų žmogaus teises Lietuvoje. Asociacija LGL tikisi, kad šalies parlamentarai užkirs kelią panašioms diskriminacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvoms Seime ir taip užtikrins, jog Lietuvos Respublikoje bus užtikrinamos visų jos piliečių teisės ir laisvės, nepaisant jų seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės.