Seimas po pateikimo pritarė siūlymui uždrausti vienalytėms poroms įsivaikinti vaikus

Š. m. rugsėjo 15 dieną Lietuvos Respublikos Seimas pritarė parlamentaro Petro Gražulio pateikto Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 26 straipsnio pakeitimo projekto tolesniam svarstymui šalies parlamento rudens sesijos metu. Už siūlymą uždrausti tos pačios lyties poroms įsivaikinti vaikus balsavo 39 Seimo nariai, prieš – 10, susilaikė – 22 parlamentarai.

Seimo Teisės departamento išvadoje specialistai atkreipia dėmesį, kad P. Gražulio siūlymas uždrausti tos pačios poroms įsivaikinti vaikus galimai prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai (EŽTK). Teisės specialistai pateikė pavyzdį, kai Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) Didžioji kolegija byloje E.B. prieš Prancūziją (2008 m. sausio 22 d. sprendimas) nagrinėjo, ar pagrįstai buvo atsisakyta išduoti leidimą įvaikinti homoseksualios orientacijos asmeniui.

„EŽTT nurodė, jog nors motyvuojant atsisakymą leisti įvaikinti diskriminacinis pagrindas nebuvo išreikštas tiesiogiai, pareiškėjos homoseksualumas turėjo lemiamos reikšmės, todėl EŽTT konstatavo, kad pareiškėja buvo traktuojama skirtingai. EŽTT nuomone, jei tokia priežastimi yra vien tik asmens seksualinė orientacija, tai laikytina diskriminacija, t. y. laikytina žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai 14 straipsnio, numatančio diskriminacijos draudimą“, – teigiama Teisės departamento išvadose.

P. Gražulis patvirtino, jog šios teisininkų išvados jam yra žinomos, tačiau, kaip teigė Seimo narys, jam tai visiškai nerūpi. „Aš suprantu, kad tai dabar prieštarauja Europos Sąjungos nuostatoms ir madoms, bet aš nesilaikau Europos Sąjungos nuostatų ir Europos Sąjungoje galiojančių normų.“

„Tikimės, jog bus užkirstas kelias panašioms diskriminacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvoms Seime. Remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, šeimos apibrėžimas šiandien apima ne tik santuoką sudariusias priešingos lyties poras bei jų vaikus, bet ir tos pačios lyties partnerius,“ – pabrėžė nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL reiškia gilų susirūpinimą dėl iniciatyvų, kuriomis siekiama apriboti pagrindines LGBT* asmenų žmogaus teises Lietuvoje. Asociacija LGL tikisi, kad šalies parlamentarai užkirs kelią panašioms diskriminacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvoms Seime ir taip užtikrins, jog Lietuvos Respublikoje bus užtikrinamos visų jos piliečių teisės ir laisvės, nepaisant jų seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės.