Projektas „COUNTER HATE“ atliko tyrimą dėl pagalbos priemonių neapykantos nusikaltimų aukoms gerinimo


Neapykantos nusikaltimai tapo visuotine problema, keliančia didelių socialinių, politinių ir teisinių iššūkių. Smurtas, sąlygotas išankstinių nusistatymų prieš asmens rasę, odos spalvą, religiją, tautybę, seksualinę orientaciją, lytį ar negalią, yra viena pavojingiausių diskriminacijos formų.

Projektas COUNTER HATE, kuriuo siekiama pagerinti pagalbą neapykantos nusikaltimų aukoms taikant į aukas orientuotą ir tarpsektorinį požiūrį, bįvykdė tyrimą šešiose Europos šalyse – Ispanijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Italijoje, Slovėnijoje ir Lietuvoje. Jo tikslas – įvertinti nacionalinius teisės aktus ir politiką neapykantos nusikaltimų atžvilgiu. Tyrimo rezultatai taip pat suteikia vertingų įžvalgų apie nukentėjusiųjų ir  specialistų patirtį bei pilietinių organizacijų padėtį ir požiūrį į neapykantos nusikaltimus.

Tyrimo metu buvo sudarytas nacionalinių teisinių ir politinių sistemų, susijusių su neapykantos nusikaltimais, bei pagalbos aukoms žemėlapis. Be to, buvo atlikti kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai, įskaitant giluminius interviu ir apklausą, siekiant išanalizuoti aukų ir šios srities specialistų patirtį ir nuomonę.

Tyrimo rezultatai Lietuvoje rodo, kad Lietuvos pagalbos aukoms sistema yra nepakankama, ypatingai vertinant esamų pagalbos mechanizmų tvarumo ir tęstinumo perspektyvą. Kita vertus, net ir esant išplėtotai teisinei bazei, skirtai kovai su neapykantos kalba ir neapykantos nusikaltimais, LGBTIQ asmenys dažnai nesiryžta pranešti apie šiuos atvejus atitinkamoms institucijoms. Translyčiai asmenys lieka ypatingai nepalankioje padėtyje, nes dabartiniuose Lietuvos baudžiamuosiuose teisės aktuose lytinė tapatybė ir jos išraiška nėra aiškiai įtraukta į saugomų požymių sąrašą.

Bendras projekto COUNTER HATE tikslas – prisidėti prie pagalbos neapykantos nusikaltimų aukoms, užtikrinant, kad Ispanijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Slovėnijos ir Lietuvos teisės aktai ir politika atitiktų pagrindinius į auką orientuoto ir tarpsektorinio požiūrio principus, užtikrinant holistinę pagalbą asmenims, patyrusiems šias diskriminacijos ir neapykantos apraiškas.

Tyrimo ataskaita prieinama anglų kalba ČIA.

Daugiau informacijos apie projektą COUNTER HATE ir jo tyrimų rezultatus rasite projekto interneto svetainėje arba susisiekite su mumis adresu office@gay.lt.


Projektą finansavo Europos Sąjunga. Išsakytos nuomonės ir požiūriai yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato požiūrį ir nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas negali būti laikomi už jas atsakingais.