ODIHR paskelbė 2015 metų neapykantos nusikaltimų ataskaitą

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR) paskelbė 2015 metų neapykantos nusikaltimų tyrimų duomenų ataskaitą pagal 41 ESBO dalyvaujančių valstybės narės pateiktą informaciją. 113 nevyriausybinių organizacijų pateikė 2015 metų duomenis apie neapykantos nusikaltimus 41 šalyje, tarp jų ir Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, pranešusi apie neapykantos nusikaltimus Lietuvoje.

Kiekvienai šaliai skirto puslapio apačioje ODIHR pateikia pagrindines pastabas, parengtas pagal ESBO dalyvaujančios valstybės prisiimtus neapykantos nusikaltimų tyrimų įsipareigojimus. ODIHR analizuoja tiek pagrindinius šalių įsipareigojimus, pavyzdžiui, būtinybę periodiškai pateikti informaciją apie neapykantos nusikaltimus, tiek konkretesnį įsipareigojimą bendradarbiauti su pilietine visuomene ir skatinti aukas pranešti apie neapykantos nusikaltimus. Šios rekomendacijos gali atkreipti vyriausybių dėmesį į galimas neapykantos nusikaltimų duomenų rinkimo spragas ir nustatyti tobulintinas sritis.

Lietuvai skirtoje 2015 metų ataskaitos skiltyje pažymima, kad Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ODIHR pateikė informaciją apie 24 policijos užfiksuotus neapykantos nusikaltimus, iš kurių 16 įvykdyti rasistiniais ir ksenofobiniais, o 8 – seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindais. Iš 24 2015 metais užfiksuotų neapykantos nusikaltimų 1 traktuotas kaip fizinis užpuolimas, 23 – kaip kurstymai smurtauti prieš asmenis minėtais pagrindais. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pateiktais duomenimis, vos 5 smurtautojai buvo teisiami, o 4 – nuteisti už padarytą neapykantos nusikaltimą.

Asociacija LGL ir tarptautinė LGBTI (lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių ir interseksualių asmenų) teisių organizacija „ILGA-Europe“ ODIHR pranešė apie 2 neapykantos nusikaltimus LGBT* asmenų atžvilgiu.

2015 metų neapykantos nusikaltimų tyrimų duomenų ataskaitoje ODIHR pažymi, kad Lietuva nėra viešai paskelbusi patikimų statistinių duomenų apie neapykantos nusikaltimus. Ataskaitoje taip pat atkreipiamas dėmesys, kad atsakingos Lietuvos valdžios institucijos ODIHR nepateikė jokių duomenų apie 2014 metais užfiksuotus neapykantos nusikaltimus.

ODIHR informaciją teikia vyriausybės, nevyriausybinės ir tarptautinės organizacijos. Oficialūs ataskaitos duomenys pateikiami tiesiogiai dalyvaujančių valstybių per individualų interneto klausimyną. ODIHR glaudžiai bendradarbiauja su informaciją apie neapykantos nusikaltimus pateikiančiomis organizacijomis ir padeda efektyviai teikti savo informaciją.

ODIHR neapykantos nusikaltimų tyrimų duomenų ataskaitą skelbia kasmet. 2006 metais ODIHR buvo pavesta ESBO dalyvaujančiomis valstybėmis pateikti statistinius duomenis ir informaciją apie neapykantos nusikaltimų teisės aktus, tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir nuteisimą, taip pat pasidalinti gerąja praktika.