Mokymai policijos pareigūnams apie neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL kartu su nacionalinės ekspertų grupės nariais įgyvendino tikslinių mokymų apie neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis ciklą būsimiems ir jau dirbantiems policijos pareigūnams.

Mokymų tikslas – padėti keisti išankstines nuostatas apie LGBT* bendruomenę, didinti teisėsaugos institucijų atstovų kompetenciją dirbant su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, mažinti antrinės viktimizacijos riziką. Mokymai taip pat prisidėjo prie 2012 m. priimtos taip vadinamos aukų teisių apsaugos Direktyvos įgyvendinimo. Direktyvoje numatoma būtinybė didinti pareigūnų, turinčių kontaktą su aukomis, informuotumą apie aukų poreikius ir taip sudaryti galimybės jiems su aukomis elgtis nešališkai, pagarbiai ir profesionaliai.

Praeitais metais asociacijos LGL kartu su tarptautiniais partneriais atlikto tyrimo Stabdyk Neapykantą metu paaiškėjo šie pagrindiniai teisėsaugos institucijų darbo trūkumai reaguojant ir/ar tiriant homofobinius ir transfobinius neapykantos nusikaltimus:

  • Neatvykimas į nusikaltimo vietą;
  • Nukentėjusio atkalbinėjimas pateikti skundą;
  • Nukentėjusio asmens patirto incidento rimtumo menkinimas;
  • Nepakankamos policijos pareigūnų žinios apie homofobiją ir transfobiją;
  • Policijos pareigūnų atvirai demonstruojamas neigiamas požiūris į aukos seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę;
  • Policijos pareigūnų neveikimas/neįsikišimas stebint priekabiavimą.

Taigi mokymų metu ypatingas dėmesys buvo skirtas aptarti nepranešimo apie neapykantos nusikaltimus priežastis, kelti  pareigūnų kompetenciją tiriant tokius nusikaltimus bei suteikti žinių apie homofobijos ir transfobijos reiškinį. Mokymai, skirti teisėsaugos institucijų atstovams, kuriuose išskirtinai kalbama apie nuo homofobinių ir transfobinių nusikaltimų nukentėjusių asmenų teisių apsaugą ir specifinius poreikius Lietuvoje organizu oti pirmą kartą. Mokymus vedė asociacijos LGL, Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir Lietuvos policijos mokyklos ekspertai. Viso mokymuose sudalyvavo virš 150 Lietuvos policijos mokyklos kursantų ir policijos pareigūnų.

Mokymai rengiami projektų „Nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų poreikių pritaikymas – teisėsaugos institucijų kompetencijų kėlimas“ ir „Efektyvaus atsako neapykantos nusikaltimams seksualinės orientacijos pagrindu plėtojimas“ rėmuose. Projektai remiami Europos Komisijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės departamento lėšomis.

Su kitomis projekto veiklomis, išleistais leidiniais, mokymų bei tyrimo ataskaita, galite susipažinti projekto skiltyje arba tarptautiniame projekto Hate No More tinklalapyje.