Newsweek: Lietuva pateko į homofobiškiausių šalių sąrašą

JAV leidžiamas naujienų savaitraštis „Newsweek“ dar pavasarį paskelbė 12 homofobiškiausių šalių. Sąraše, parengtame vadovaujantis įvairiais kriterijais, vyrauja labiau atsilikusios Afrikos, Azijos, Karibų regiono valstybės. Sąrašo pabaigoje – 11-oje vietoje – įvardyta Lietuva.

Žurnalistai pabrėžė, kad nors homoseksualumas šalyje nėra uždraustas, yra daugybė jo priešininkų. Taip pat, Parlamentas svarsto įstatymą, panašų į liūdnai pagarsėjusį „anti propagandos“ įstatymą Rusijoje, o praėjusiais metais vykusias LGBT* eitynes trikdė protestuotojai.

Vokietijos „Ard“ ir Prancūzijos „Arte“ kanalai šiuo metu pradeda dviejų dokumentinių filmų filmavimus homofobijos bei homoseksualumo ir religijos temomis. Prodiuseriai sieks atskleisti skirtumus tarp įvairių Europos regionų. Šis valstybių sąrašas pakeitė jų planus vykti į Rusiją. „Kodėl keliauti į Rusiją, jei čia pat, Europos Sąjungoje, yra ne mažiau homofobiška šalis?“, – retoriškai klausia Peter Gerhardt, ARD reporteris.

Asociacijos LGL pirmininko Vladimir Simonko nuomone, toks Lietuvos vertinimas neatsiranda be pagrindo. „Galima diskutuoti, kurioje pasaulio šalyje LGBT* asmenims gyventi sunkiau, tačiau situacija Lietuvoje tikrai netampa geresnė. Įstatymai ir teismo sprendimai mus grąžina dešimtmečius atgal, tad asociacijos darbas tampa dar sudėtingesnis, bet kartu ir svarbesnis“, – teigia jis.

Šiuo metu Seime užregistruotos įstatymų pataisos, įvairiais būdais ribojančios LGBT* žmonių teises: siekis leisti niekinti ir tyčiotis iš žmonių dėl jų seksualinės orientacijos, papildyti CK Šeimos sampratą kaip “gimstančią iš santuokos, pagal tėvystės ryšį ir sudaroma tik tarp vyro ir moters“. Taip pat norima užkrauti viešųjų renginių ir susibūrimų apsaugos išlaidas organizatoriams, o tai labiausiai atsilieptų būtent nuo homofobiškų išpuolių apsisaugant LGBT* eitynių metu. Lygių galimybių kontrolierius nustatė, kad šalies įstatymuose yra atsiradusi priešprieša, nes pagal nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą draudžiama nepilnamečiams rodyti turinį, kuriame niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia nei Konstitucijoje įtvirtinta santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata. Tačiau lygių galimybių įstatymas draudžia diskriminaciją dėl asmens įsitikinimų, jo seksualinės orientacijos.

„Newsweek“ yra leidžiamas jau daugiau kaip 80 metų 7 kalbomis ir platinamas didžiojoje dalyje pasaulio.

ARD yra Vokietijos viešųjų transliuotojų sąjunga, antras pagal dydį televizijų tinklas pasaulyje.

Visą sąrašą valstybių rasite čia.