Naujus standartus diskriminacijos mažinimui diegiantis projektas kviečia siekti „Lygių galimybių sparnų“

Projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“ įgyvendinančios partnerės viešosios įstaigos Žmogaus teisių stebėjimo institutas advokacijos vadovė Mėta Adutavičiūtė sako, kad būtina orientuotis ne tik į įmonių atitiktį lygių galimybių įstatymų reikalavimams, bet ir į paskatinimą už jau nuveiktus darbus šioje srityje ir pagalbą diegiant lygias galimybes. Kartu su M. Adutavičiūte aptariame iniciatyvą „Lygių galimybių sparnai“ ir instituto įgyvendintas projekto veiklas.

– Kokias projekto veiklas įgyvendinote? Kokių rezultatų pasiekėte?

– Projekto metu kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba parengėme dvejus nuotolinio mokymosi kursus apie diskriminacijos atpažinimą ir prevenciją. Vienas iš kursų skirtas darbuotojams, kitas – darbdavių atstovams. Kursų metu jų dalyviai supažindinami su diskriminacijos sąvoka, jos formomis, kaip diskriminacija gali pasireikšti įvairiose darbo santykių srityse, ir kaip užkirsti jai kelią. Prie kursų kūrimo dirbo dešimties ekspertų komanda, kursai sukurti bendradarbiaujant su „Mokomaisiais filmais“. Kursai yra interaktyvūs, įvairios darbe kylančios situacijos suvaidintos profesionalių aktorių, o kurso dalyviai gali tiesiogiai įsitraukti į šių situacijų vertinimą. Iš viso prie kursų jau prisijungė 353 besimokantieji. Šie nuotolinio mokymosi kursai projekto metu buvo pristatyti ir Lietuvos įmonėms individualių susitikimų metu.

Projekto metu taip pat išleidome „Lygių galimybių įgyvendinimo vadovą darbdaviams“, kuriame tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus darbdaviai gali rasti visą svarbiausią ir aktualiausią informaciją apie lygių galimybių įgyvendinimą organizacijoje. Taip pat buvo surengti dveji mokymai apie lygias galimybes, įtrauktį ir įvairovę, kuriuose sudalyvavo daugiau nei 30 personalo specialistų iš įvairių Lietuvos įmonių ir įstaigų. Projekto metu dar planuojame parengti ir išleisti atmintines darbdaviams apie lygių galimybių diegimą organizacijose bei darbo sąlygų pritaikymą darbuotojams, turintiems negalią. Taip pat bus išleistas leidinys apie psichikos sveikatą darbo vietoje, kuriame darbdaviams bus pateikiama visa aktualiausia informacija ir praktiniai patarimai, kaip rūpintis darbuotojų psichikos sveikata.

– Kaip manote, kokį poveikį įgyvendintos veiklos turėjo projekto tikslinėms grupėms?

– Tikimės, kad įgyvendintos veiklos padėjo kelti įmonių ir darbuotojų sąmoningumą lygių galimybių srityje bei paskatino aktyvesnį domėjimąsi šiais klausimais. Nereta organizacija vis dar mano, kad lygių galimybių klausimai joms nėra aktualūs, nes nėra sulaukę skundų dėl diskriminacijos, tačiau visuomenės nuomonės tyrimai rodo, kad diskriminacija darbo santykiuose yra gana plačiai paplitusi. Tad projekto metu sukurti mokymai ir kiti įrankiai tiek šiuo metu, tiek ateityje, tikimės, prisidės prie diskriminacijos darbo santykiuose mažinimo ir skatins įmones, įstaigas bei organizacijas aktyviau diegti lygias galimybes savo veikloje.

png-02-1

– Gal galite pristatyti iniciatyvą „Lygių galimybių sparnai“?

– „Lygių galimybių sparnai“ – tai organizacijos pasiekimų lygių galimybių srityje įvertinimas. Prisijungimas prie „Lygių galimybių sparnų“ rodo, kad organizacija savo veikloje integruoja ir įgyvendina lygias galimybes. Prisijungti prie „Lygių galimybių sparnų“ standarto gali visos privatųjį ar viešąjį sektorių atstovaujančios organizacijos – įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Jos turi atitikti nuo 4 iki 12 kriterijų, kurie matuoja organizacijos įsipareigojimą lygių galimybių principams. Už kriterijų atitikimą suteikiami sparnai, maksimalus sparnų skaičius – trys. Trejų sparnų surinkimas rodo, kad organizacija puikiai išpildo visus kriterijus ir nuosekliai diegia lygias galimybes savo veikloje. Džiaugiamės, kad prie šios iniciatyvos prisijungė pačios įvairiausios įmonės ir valstybinės įstaigos.

– Kaip bus užtikrintas projekto veiklų tęstinumas?

– Nuotolinio mokymosi kursai apie lygias galimybes ir nediskriminavimą ir pasibaigus projektui bus prieinami nemokamai visiems darbuotojams ir darbdavių atstovams, besidomintiems lygiomis galimybėmis ir diskriminacijos prevencija. „Lygių galimybių sparnų“ iniciatyva taip pat bus tęsiama ir pasibaigus projektui – prie jos toliau galės jungtis kriterijus atitinkančios įmonės, įstaigos ir organizacijos.

– Ką naujo atradote įgyvendindami šį projektą? Gal galite pasidalinti savo įžvalgomis?

– Atradome, kad vis daugiau įmonių, įstaigų ir organizacijų domisi lygių galimybių, įvairovės, įtraukties temomis. Panašu, kad vis geriau suvokiama lygių galimybių atnešama nauda organizacijoms ir darbuotojams – geresnės darbo sąlygos, naujų talentų pritraukimas ir išlaikymas, organizacijos reputacijos augimas. Taip pat džiaugiamės atradę ne vieną įmonę, kuri ne tik aktyviai diegia lygias galimybes savo veikloje, bet ir prisideda prie lygių galimybių idėjos sklaidos visuomenėje. Tikimės, kad šie teigiami pavyzdžiai paskatins ir kitas įmones imtis aktyvesnių veiksmų šioje srityje.

– Kuo, Jūsų nuomone, unikalus šis projektas?

– Šis projektas unikalus tuo, kad prisideda prie diskriminacijos mažinimo darbo santykiuose bendradarbiavimo su įmonėmis ir švietimo pagalba. Projekto metu sukurti įrankiai yra skirti padėti darbdaviams, nes orientuojamasi ne tik į įmonių atitiktį lygių galimybių įstatymų reikalavimams, bet ir į paskatinimą už jau nuveiktus darbus šioje srityje ir pagalbą diegiant lygias galimybes.

ESFA-logo-300x1681-300x168Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“. Projektą įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, partneriai – viešoji įstaiga Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir asociacija LGL.