Mokymuose LGKT – apsaugos nuo diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu svarba

Š. m. sausio 8 dieną Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL komanda apsilankė LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje, kur tarnybos teisininkams ir darbuotojams surengė mokymus „Apsauga nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais: prabanga ar būtinybė?“ apie diskriminacijos draudimą lytinės tapatybės pagrindu.

Mokymų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje metu LGL Žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius pateikė kompleksinį požiūrį į translyčių asmenų klausimą, pabrėždamas būtinybę atsieti su lyties pakeitimu susijusias sveikatos priežiūros paslaugas nuo galimybės pakeisti įrašus apie asmens lytį asmens tapatybės dokumentuose. Nors pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus, valstybė gali nustatyti tam tikrus medicininio pobūdžio reikalavimus siekiant realizuoti teisę į lytinės tapatybės pripažinimą, tačiau šiuos reikalavimus turi būti įmanoma išpildyti nacionalinės sistemos rėmuose. Taigi teisė į lytinės tapatybės pripažinimą turi būti praktiška ir efektyvi, o ne teorinė ir iliuzinė.

Šiuo metu Lietuvoje norėdami pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, translyčiai asmenys privalo atlikti pilną medicininę lyties keitimo procedūrą, įskaitant chirurginę lyties pakeitimo operaciją. Visiškai nėra atsižvelgiama į aplinkybę, jog ne visi translyčiai asmenys nori atlikti lyties keitimo operaciją, o tikrąją lytinę tapatybę atitinkantys asmens tapatybės dokumentai yra būtini visiems translyčiams asmenims, siekiantiems gyventi pilnavertį gyvenimą be diskriminacijos, priekabiavimo ir smurto.

Apsaugos nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais būtinybė užimtumo ir sveikatos apsaugos srityje akcentuojama ir Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijoje CM/Rec2010(5) valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindais. Analogišką principinę poziciją šiuo klausimu yra išreiškusi ir Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja savo rezoliucijoje 2048(2015). Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras 2009 metais suformuluotoje pozicijoje dėl žmogaus teisių ir lytinės tapatybės klausimų nurodo, jog, siekiant pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, translyčiams asmenims neturėtų būti taikomi privalomieji sterilizacijos ar kiti su nepageidaujamomis medicininėmis procedūromis susiję reikalavimai. Komisaras taip pat rekomenduoja, kad su medicininiu lyties keitimu susijusios procedūros, pavyzdžiui, hormonų terapija, operacija ir psichologinė pagalba būtų laisvai prieinamos tiems translyčiams asmenims, kurie to pageidauja.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkams ir darbuotojams surengtų mokymų metu buvo pateikti ir konkretūs translyčių asmenų diskriminavimo mūsų šalyje pavyzdžiai. Tai gali būti ir priekabiavimas darbo santykių srityje, ir tiesioginė diskriminacija prekių ir paslaugų sferoje. Remiantis ES Pagrindinių teisių agentūros (PTA) duomenimis, net 60 proc. translyčių asmenų Lietuvoje patyrė fizinį ar seksualinį smurtą ar grasinimus susidoroti per pastarųjų penkerių metų laikotarpį. Taigi translyčiai asmenys išlieka viena labiausiai socialiai pažeidžiamų ir diskriminuojamų visuomenės grupių mūsų šalyje.

Tikimės, jog Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai ir toliau vystys konstruktyvų dialogą su translyčių bei transseksualių asmenų bendruomenės interesams atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis dėl tolesnių Tarnybos žingsnių siekiant efektyvios lygių galimybių politikos įgyvendinimo trans* bendruomenės atžvilgiu, o pagrindinių Tarnybos funkcijų įgyvendinimo kontekste bus suformuota ir įgyvendinta principinė pozicija, jog, remiantis ES Teisingumo Teismo jurisprudencija, transseksualių (t.y. lyties keitimo procedūrą ketinančių atlikti, šiuo metu atliekančių ar jau atlikusių) asmenų diskriminacija yra traktuojama kaip diskriminacija lyties pagrindu.