Moksliniame darbe – heteronormatyvumas Lietuvos švietimo sistemoje

Šiais metais edukologijos magistrė Akvilė Giniotaitė apgynė savo mokslinį darbą tema „Neheteroseksualumas ir lytis mokykloje“. Magistrė darbe aptaria heteronormatyvios visuomenės sampratą bei jos konstravimo prielaidas, o tiriamojoje dalyje šiuo aspektu analizuoja Lietuvos švietimo dokumentus bei mokytojų žinojimą, patirtis ir nuostatas, surinktas šešių interviu metu.

Tyrimo išvadose A. Giniotaitė nurodo, kad dokumentuose atspindimoje švietimo politikoje pozicija heteronormatyvumo atžvilgiu nėra aiškiai suformuluota, kas, autorės nuomone, leidžia praktikoje taikyti įvairias interpretacijas. Kadangi heteronormatyvumas yra dominuojanti (pagal nutylėjimą –  pirminė) vertybė mūsų visuomenėje, alternatyvos heteroseksualumui yra nustumiamos į visuomenės pakraščius, formuojant seksualines ir lytines „mažumas“, kurios yra diskriminuojamos ir laikomos „nenormaliomis“ ar net grėsmingomis.

Dėl aiškiai neišdėstytos švietimo politikos, sąmyšis heteroseksualumo ir neheteroseksualumo atžvilgiu persikelia ir į mokytojų praktinę veiklą. Atliktais interviu A. Giniotaitė atskleidžia, kad lytiškumas ir jo ugdymas mokytojams yra tabu. Diskusijos šia tema mokyklose nevyksta, mokytojai jaučiasi palikti likimo valiai ir neturintys aiškių gairių, kaip organizuoti lytinį ugdymą. Net kalbėjimas šiomis temomis mokytojams sukelia gėdą bei baimę sulaukti neigiamos tėvų, kolegų ir visuomenės reakcijos, nepaisant to, kad mokytojai suvokia ir pritaria lytinio ugdymo svarbai.

Mokyklose taip pat išlieka gajus heteronorminis mąstymo būdas, nepaisant mokytojų pastangų pritarti neheteronormatyvioms vertybėms. Mokiniams, kurie neatitinka tradicinių atitinkamos lyties bruožų, mokytojai linkę priskirti alternatyvią seksualinę orientaciją, o homofobinės mokinių kalbos laikomos „natūraliu“ vaikų elgesiu.

A. Giniotaitės padarytos išvados primena, kad atvira visuomenė reikalauja visų mūsų gebėjimo matyti „nematomą“. Heteronoramtyvumo strategija – nematomumas, tačiau visaverčiu ugdymu galima įveikti šį nematomą dominavimą. Apmaudu, tačiau Lietuvoje to dar labai trūksta.