Lietuva prisijungė prie tarptautinės Lygių teisių koalicijos

Š. m. birželio 8 dieną Nyderlandų nuolatinėje misijoje prie Jungtinių Tautų Organizacijos biuro Ženevoje (Šveicarija) vykusio susitikimo, kuriame dalyvavo ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovai, metu Lietuva oficialiai prisijungė prie tarptautinės Lygių teisių koalicijos, kurios tikslas – sustiprinti tarptautines pastangas siekiant LGBT* asmenų teisių užtikrinimo visame pasaulyje.

Lietuvos vardu pasirašydamas stojimo į Lygių teisių koaliciją dokumentus, Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje, Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Andrius Krivas pabrėžė, kad Lietuva didžiuojasi galėdama tapti Koalicijos nare ir priminė apie Lietuvos Vyriausybės sprendimą suteikti prieglobstį Čečėnijoje (Rusijos Federacija) dėl seksualinės orientacijos persekiojamiems homoseksualiems vyrams.

Kartu su Lietuva prie Lygių teisių koalicijos prisijungė ir Malta. Koalicija šiuo metu jau vienija 35 pasaulio valstybes, kurios palaiko visapusišką LGBT* asmenų integraciją, lygias teises ir orumą. Koalicijai, kuria siekiama skatinti vyriausybių ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimą siekiant šių tikslų, pirmininkauja Urugvajus ir Nyderlandai.

Urugvajaus ir Nyderlandų įsteigta koalicija suteiks nuolatinę platformą šalių narių vyriausybėms sustiprinti pastangas siekiant žmogaus teisių įvairiuose pasaulio regionuose. Šiuo požiūriu Koalicija leis vyriausybėms veiksmingiau bendradarbiauti, dalytis gerąja praktika ir aptarti bendrus iššūkius.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina progresyvų Vyriausybės ir Užsienio reikalų ministerijos sprendimą prisijungti prie tarptautinės Lygių teisių koalicijos ir tikisi, kad ryžtinga Vyriausybės pozicija LGBT* žmogaus teisių klausimais paskatins ir Seimą imtis teisėkūros iniciatyvų siekiant įtvirtinti LGBT* asmenų teises.