Maltoje priimta pažangiausia Europoje švietimo strategija

Š. m. birželio 16 dieną Maltos Respublikos vyriausybė pristatė pažangiausią Europoje švietimo ir mokslo politiką, kuria siekiama įtvirtinti translyčių ir interseksualių moksleivių apsaugą nuo diskriminacijos. Š. m. balandžio 1 dieną Maltos parlamentui priėmus vieną progresyviausių Europoje Lytinės tapatybės, lyties raiškos ir lyties charakteristikų įstatymą, progresas siekiant įtvirtinti visapusišką LGBT* asmenų lygybę Maltoje tampa vis spartesnis.

Maltos vyriausybės patvirtinta švietimo ir mokslo politika pilna apimtimi užtikrins translyčių ir interseksualių jaunuolių apsaugą nuo diskriminacijos mokymosi aplinkoje. Nuo šiol šios šalies švietimo ir mokslo įstaigos bus įpareigotos atsižvelgti į specifinius translyčių ir interseksualių moksleivių poreikius: konfidencialumą, tinkamas sąlygas, paramos teikimą, socialiai įtraukią mokyklos politiką, informacijos teikimą bei galimybę pakeisti dokumentuose nurodytus asmens duomenis.

Tuo pat metu pristatyta šios švietimo ir mokslo politikos diegimo strategija aiškiai apibrėžia, kaip konkrečiai kiekviena šalies mokykla privalo įgyvendinti translyčių ir interseksualių moksleivių apsaugą nuo diskriminacijos įtvirtinančią švietimo politiką. Taigi švietimo ir mokslo įstaigos bus įpareigotos užtikrinti visų moksleivių socialinį integravimą bei saugumą mokymosi aplinkoje. Akivaizdu, jog šalies vyriausybės patvirtintos švietimo politikos ir strategijos prioritetas – geriausių translyčių ir interseksualių moksleivių interesų apsauga.

Nors Maltoje įsigaliojęs Lytinės tapatybės, lyties raiškos ir lyties charakteristikų įstatymas nenumato būtinybės priimti minėtą švietimo ir mokslo strategiją, 13-asis šio įstatymo straipsnis įpareigoja šalies vyriausybę skatinti lygybę ir apsaugoti LGBT* asmenis nuo diskriminacijos. Maltos vyriausybės reglamentuotos švietimo ir mokslo politikos tikslas – užtikrinti saugią ir socialiai įtraukią mokymosi aplinką, apsaugoti moksleivius nuo diskriminacijos ir priekabiavimo bei skatinti pagarbą įvairovei mokyklos bendruomenėje.

Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL vadovo Vladimiro Simonko teigimu, Malta tapo įkvepiančiu translyčių ir interseksualių asmenų socialinės įtraukties pavyzdžiu. „Stebėdamas, kaip greitai ir toli pažengė Malta, susimąsčiau, ar toks milžiniškas socialinio integravimo progresas vieną dieną taps realybe ir Lietuvoje,“ – tikino asociacijos LGL vadovas.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL sveikina Maltos Respublikos vyriausybės iniciatyvą užtikrinti saugią bei socialiai įtraukią mokymosi aplinką translyčiams ir interseksualiems moksleiviams ir tikisi, jog LGBT* jaunuolių apsauga nuo diskriminacijos bus įtvirtinta ir Lietuvos švietimo ir mokslo politikoje bei strategijoje. Asociacija LGL primena, kad dėmesys moksleivių emocinei ir psichinei gerovei užtikrina mokyklos saugumą bei stiprina moksleivių akademinius pasiekimus. Tad labai svarbu, jog mokytojai pastebėtų patyčias ir atitinkamai į jas reaguotų. Homofobinės, bifobinės ir transfobinės patyčios paveikia ne tik tuos, iš kurių tyčiojamasi, bet ir visus, kurie yra patyčių aplinkoje: bendraklasius, mokytojus ir visą mokyklos bendruomenę.