Lygių teisių koalicija smerkia LGBTI asmenų persekiojimą Čečėnijoje

2021 m. balandžio 19 dieną Lygių teisių koalicija paskelbė pareiškimą dėl rimtų žmogaus teisių pažeidimų ir piktnaudžiavimo LGBTI asmenų atžvilgiu Rusijos Federacijos Čečėnijos Respublikoje.

Panešime teigiama, kad 2018 m. gruodžio mėn. ESBO Maskvos mechanizmo pranešėjo nepriklausomoje ataskaitoje apie padėtį Čečėnijoje buvo įvardyti „aiškūs įrodymai apie nuoseklų LGBTI asmenų naikinimą“ Čečėnijoje ir daugybė kitų sunkių žmogaus teisių pažeidimų. Ataskaitoje buvo užfiksuota, kad LGBTI asmenys Čečėnijoje buvo sistemingai persekiojami, savavališkai areštuoti ir sulaikyti, kankinami, dingę ir žudomi be teismo.

Per dvejus metus nuo ataskaitos paskelbimo Rusijos federalinės valdžios institucijos nepateikė konstruktyvaus atsakymo į ataskaitą ar jos rekomendacijas. Tuo tarpu ir toliau atsiranda naujų patikimų įtarimų dėl rimtų žmogaus teisių pažeidimų Čečėnijoje, įskaitant nuolatinį LGBTI asmenų ir Čečėnijos vadovybės oponentų areštą ir kankinimą.

Kviečiame Rusijos Federaciją nedelsiant įgyvendinti ESBO Maskvos mechanizmo pranešėjo rekomendacijas. Visų pirma pradėti veiksmingą, nešališką ir skaidrų sistemingo LGBTI asmenų persekiojimo Čečėnijoje tyrimą ir nutraukti jų vykdytojų nebaudžiamumą.

Pasirašę Lygių teisių koalicijos nariai: Albanija, Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Žaliojo Kyšulio sala, Čilė, Kosta Rika, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Islandija, Italija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Jungtinės Amerikos Valstijos.