Lietuvoje pirmą kartą teikiami nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai

Lietuvoje pirmą kartą teikiami nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai

Lietuvoje pirmą kartą bus teikiami nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai. Tai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo iniciatyva. Ji kilo, siekiant skatinti prie lygybės ir įvairovės idėjų sklaidos Lietuvoje prisidedančius asmenis, įmones, organizacijas bei institucijas.

Iškilminga 2013 metų apdovanojimų ceremonija vyks 2014 metų vasario 20 d. 18 val. Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre (Gedimino pr. 22). Daugiau informacijos apie apdovanojimų ceremoniją: http://nlif.lt/

Apdovanojimai bus teikiami dešimtyje skirtingų kategorijų: Metų dialogo, Metų fotografijos, Metų verslo įmonės, Metų pilietiškumo, Metų muzikos grupės, Metų žurnalisto, Metų žmogaus teisių advokato, Metų įžvalgų, Metų pergalės ir Apdovanojimo už visą gyvenimą puoselėtą toleranciją. Kiekvienoje iš minėtų kategorijų bus paskelbta po vieną laimėtoją.

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas, atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, siekiant bendrųjų tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu.

Daugiau skaityti lygybė.lt