Beveik trečdalis Lietuvos respondentų – už vienalyčių porų partnerystę

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu atliktas Lietuvos gyventojų tyrimas dėl diskriminacijos įvairių visuomenės grupių atžvilgiu, įskaitant ir diskriminaciją seksualinės orientacijos pagrindu.

22% respondentų nurodė asmeniškai pažįstantys homoseksualių asmenų. 52% apklausos dalyvių mano, kad homoseksualams turėtų būti suteiktos tos pačios teisės ir galimybės darbo rinkoje kaip ir heteroseksualiems asmenims. Tokios nuostatos dažniausiai laikosi moterys ir didesnes pajamas turintys apklaustieji.

Atliktas tyrimas taip pat atskleidė visuomenėje vis dar tebevyraujančius stereotipus ir baimes. 42% apklaustųjų nerimautų, jei jų vaiko mokytoja ar mokytojas būtų homoseksualus asmuo. Ši baimė ypač paplitusi tarp vyresnio amžiaus (virš 56 metų) ir žemesnio išsilavinimo apklausos dalyvių. 37% nurodė nenorintys priklausyti organizacijai, turinčiai homoseksualių narių. Paklausti, ar balsuotų už viešai savo homoseksualumą deklaruojančius kandidatus į Seimą ar į savivaldybę, 35% respondentų nurodė neigiamą atsakymą, o 30% mano, kad Seimo nariais gali būti ir netradicinės orientacijos asmenys. Tos pačios lyties porų partnerystei pritaria 26% apklausos dalyvių.

30% apklaustųjų nurodė, kad stengtųsi nebendrauti su homoseksualiais kaimynais, o 50% mano, kad kaimynų seksualinė orientacija neturi jokios reikšmės. Apie kaimynystėje gyvenančią homoseksualią porą kaimynams praneštų 4% respondentų , 3% pasiryžę imtis priemonių, kad tos pačios lyties pora būtų iškeldinta.

Net 46% tyrimo respondentų stengtųsi likti neutraliais, jei jų akivaizdoje būtų paniekinamai atsiliepiama apie homoseksualius asmenis, 22% bandytų pakeisti pokalbio temą ir tik 12% drįstų viešai paprieštarauti ar kritikuoti neapykantą kurstančią kalbą. 5% apklaustųjų teigia, kad entuziastingai palaikytų tokį pokalbį.

Iš viso apklausoje dalyvavo 1003 respondentai nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Tyrimo duomenimis, moterys, jaunesnio amžiaus dalyviai, didesnes pajamas gaunantys ir aukštesnio išsilavinimo atstovai yra labiau tolerantiški seksualinių mažumų klausimu.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos inicijuotą apklausą 2013 m. spalio 18 – 29 d. atliko „Spinter tyrimai“.

Cituojant būtina nurodyti lgl.lt kaip šaltinį.