NLĮF pristato leidinį, skirtą lygybės ir įvairovės integravimui į politikos procesus

2015 metų balandžio mėnesį pasirodžiusiu leidiniu „Nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimas: gerosios ES valstybių praktikos apžvalga“ siekiama paskatinti platesnę sprendimų priėmėjų, politikos formuotojų, įgyvendintojų, nevyriausybinių organizacijų ir plačiosios visuomenės atstovų diskusiją dėl efektyvaus nediskriminavimo ir lygybės aspektų integravimo į viešosios politikos procesus nacionaliniu lygmeniu. Tokiu būdu būtų sukurtas papildomas impulsas imtis kompleksinio poveikio priemonių mažinant

Lygių galimybių kontrolierė nepaskirta

Ketvirtadienį Seime – kuriozinė situacija. Slaptame balsavime, kuriame buvo balsuojama dėl Lyros Jakulevičienės paskyrimo lygių galimybių kontroliere, atsirado papildomas balsavimo biuletenis, kurio nebuvo išdavusi balsų skaičiavimo komisija. „Išduoti 95 biuleteniai, rasti 96 biuleteniai”, – iš Seimo tribūnos pareiškė Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas socialdemokratas Andrius Palionis. Jis pridūrė, kad rastas papildomas balsavimo biuletenis nulėmė balsavimo rezultatus,

Beveik trečdalis Lietuvos respondentų – už vienalyčių porų partnerystę

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu atliktas Lietuvos gyventojų tyrimas dėl diskriminacijos įvairių visuomenės grupių atžvilgiu, įskaitant ir diskriminaciją seksualinės orientacijos pagrindu. 22% respondentų nurodė asmeniškai pažįstantys homoseksualių asmenų. 52% apklausos dalyvių mano, kad homoseksualams turėtų būti suteiktos tos pačios teisės ir galimybės darbo rinkoje kaip ir heteroseksualiems asmenims. Tokios nuostatos dažniausiai laikosi moterys ir didesnes