LGBT* teisės išbrauktos iš JT Darnaus vystymosi tikslų

Š. m. rugpjūčio 2 dieną 193 Jungtinių Tautų Organizacijos valstybės narės pasiekė istorinį susitarimą dėl Jungtinių Tautų (JT) Vystymosi darbotvarkės po 2015 metų ir Darnaus vystymosi tikslų, kuriuos pasaulio lyderiai turėtų priimti iki š. m. pabaigos. Susitarimas numato inovatyvias finansines ir nefinansines priemones, sprendžiant ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius pasaulio iššūkius. Vis dėlto, tarp JT patvirtintų Darnaus vystymosi tikslų nebeliko siekio globaliu mastu įtvirtinti LGBT* asmenų teises.

Susitarime išskiriama 17 naujų JT Darnaus vystymosi tikslų, kuriais siekiama įveikti skurdą, socialinę nelygybę ir iki 2030 metų pasipriešinti klimato kaitai. Tačiau, nepaisant kai kurių šalių atstovų raginimų pasitelkti progresyvesnį požiūrį siekiant pasipriešinti diskriminacijai, iš galutinio susitarimo teksto buvo išbrauktos bet kokios nuorodos į LGBT* asmenų teises.

Galutiniame JT susitarimo dėl Darnaus vystymosi tikslų tekste rašoma: „Sieksime, kad žmogaus teisės ir prigimtinės laisvės būtų prieinamos kiekvienam, be diskriminacijos rasės, tautybės, lyties, amžiaus, kalbos, religijos, kultūros, pabėgėlio statuso, politinių ar kitų pažiūrų, tautybės ar socialinės padėties, negalios ar kitais pagrindais.“ Susitarime taip pat išskiriamas siekis „įveikti moterų ir mergaičių patiriamą diskriminaciją visame pasaulyje“.

JT vystymosi finansavimo konferencijoje Brazilijos ambasadorius prie JT Guilherme de Aguiar Patriota neslėpė apmaudo, nes jo atstovaujamos šalies delegacija reikalavo susitarimo tekste vartoti „progresyvesnę kalbą“ bei numatyti veiksmus siekiant LGBT* asmenų teisių užtikrinimo.

Tuo tarpu Nigerijos ambasadorius prie JT Usmanas Sarki savo ruožtu viešai pasmerkė „bet kokius bandymus įpareigoti“ jo atstovaujamą šalį apsaugoti LGBT* asmenų teises bei derybų metu pareikalavo iš svarstomo teksto išbraukti bet kokias nuorodas į LGBT* asmenų teises.