Konkursas apie diskriminaciją ir įvairovę

Konkursas apie diskriminaciją ir įvairovę Europoje skirtas spaudos ir elektroninės žiniasklaidos žurnalistams

2007 m. “Už įvairovę. Prieš diskriminavimą” skelbiami žurnalisto apdovanojimai yra remiami Europos Sąjungos, norint pagerbti tuos žurnalistus, kurie savo darbais skatina geresnį visuomenės suvokimą apie įvairovės naudą ir kovą su diskriminavimu.  Spaudos ir internetinės žiniasklaidos žurnalistai iš 27 ES šalių narių kviečiami pateikti savo straipsnius įvairovės ir diskriminavimo dėl rasinės ar etininės kilmės, religijos ar įsitikinimų, amžiaus, lyties, negalios ar lytinės orientacijos tema.
Žurnalistai ypač skatinami supažindinti visuomenę su įvairove darbe ir daugialypės diskriminacijos problema.

Žiniasklaidos profesionalai ir antidiskriminavimo ekspertai atrinks 27 nacionalinių prizų laimėtojus. ES vertinimo komisija tada išrinks 3 nugalėtojus ES mastu.
Konkurso dalyviai bus vertinami pagal jų pateiktos informacijos vertę, svarbą, tiriamojo darbo kompleksiškumą ir pateikimą, taip pat bus vertinamas originalumas, kūrybiškumas bei straipsnio kokybė.

Šiais metais, pirmą kartą bus įsteigtas specialus prizas kartu su Europos lygių galimybių metų visiems iniciatyva. Kandidatai gali laimėti šį specialų apdovanojimą pateikdami straipsnį apie diskriminaciją dėl rasinės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, lyties, lytinės orientacijos ar negalios bei skirtą Europos lygių galimybių metams. Straipsniai apie daugialypę diskriminaciją ypatingai laukiami.
Žurnalistų apdovanojimai 2007 kviečia dalyvauti  spaudos ir internetinės žiniasklaidos žurnalistus iš visų 27 ES šalių narių. Darbai turi būti publikuojti  spaudoje arba internetinėje žiniasklaidoje  nuo 2007 m. sausio 1 iki rugsėjo 30 d.Leidinys, kuriame publikuotas rašinys,  turi būti įsikūręs vienoje iš 27 ES šalių narių. Straipsniai turi būti pateikiami viena iš 23 oficialių ES kalbų ir jį turi sudaryti ne mažiau kaip 3800 kalbos ženklai (su tarpais).
Konkurso laimėtojas, du antros vietos laimėtojai bei specialaus prizo laimėtojas laimės stažuotę pasirinktoje ES šalyje, kur galės derinti savo laisvalaikį su specialiai jiems pagal jų žurnalistinius interesus sukurta programa (bendra prizų vertė siekia 12000 eurų).
Be to, trys nugalėtojai Europos mastu ir specialaus prizo laimėtojas bus pakviesti į apdovanojimų ceremoniją, kuri vyks 2007 m. lapkritį Lisabonoje.
Jei norite dalyvauti konkurse, jums tereikia užpildyti dalyvio anketą internete. Prieš pildydami anketą, įdėmiai perskaitykite dalyvavimo konkurse taisykles. Norinčiųjų dalyvauti konkurse paraiškos priimamos iki 2007 m. rugsėjo 30 d. Dalyvavimas konkurse nemokamas.