Ką apie tos pačios lyties asmenų šeimas pasakė EŽTT?

Labai džiugu, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai susilaukia vis didesnio Lietuvos visuomenės dėmesio. Tai ypač akivaizdu, kai šio teismo sprendimai būna susiję su pakankamai jautriais teisės klausimais, kurie turi stiprų tradicijų, paskirų visuomenės narių ar grupių moralės supratimų, ideologijų ar net filosofinių pažiūrų pagrindą. Viena iš tokių jautrių, ne tik teisinių aspektų persmelktų, teisės sričių yra šeimos teisė.

Per visą jos vystymosi laikotarpį šeimos teisei bene labiausiai buvo daroma įtaka visuomenės ar paskirų jos grupių moralės, tradicijų ir politinių ideologijų. Šeimos teisei tik po XX a. septintojo dešimtmečio daugiau ar mažiau pradėjo pavykti išsivaduoti iš ideologinių, paprastai dirbtinai sukurtų institucinių taisyklių ir normatyvų ir pereiti esminio šeimos gyvenimui dalyko – pagarbos pačių šeimos gyvenimą gyvenančių asmenų susitarimui ir esminės reikšmės jam suteikimui. Kitaip tariant, pripažinta, kad svarbiau arba lygiai tiek pat svarbi yra dviejų žmonių sutartis gyventi kaip šeima, o ne tik kokios nors valdžios institucijos ar religinės bendruomenės aktas, patvirtinantis tokią sutartį. Kita vertus, jeigu žmonės renkasi jų šeimos gyvenimo susitarimui patvirtinimą, palaiminimą, tai lygiai taip pat iri gerbtina, kaip gerbtinas ir pats iš jų vidinės valios plaukiantis susitarimas kurti šeiminius santykius.

2016 m. birželio 9 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) byloje Affaire Chapin ir Charpentier prieš Prancūziją (Affaire Chapin et Charpentier v. France) nagrinėjo pareiškėjų – dviejų partnerių, gyvenančių šeimos gyvenimą – reikalavimus dėl to, kad Prancūzija, neleisdama tos pačios lyties asmenims įregistruoti santuokos, pažeidė jų teisę į santuokos sudarymą pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 12 straipsnį (straipsnis įtvirtina asmenims teisę į santuokos sudarymą) kartu su 14 straipsniu (draudžiančiu diskriminaciją, be kita ko – ir seksualinės orientacijos pagrindu) bei konvencijos 8 straipsnį, reglamentuojantį šeimos gyvenimo gerbimą kartu su minėtu 14 straipsniu.

Plačiau skaitykite čia.