LGBT* asmenų situacija Gruzijoje

Stažuotės metu Tbilisio  valstybiniame I. Džavachišvilio universitete Gruzijoje, pavyko apsilankyti pagrindinėje LGBT interesus atstovaujančioje organizacijoje „Identoba“ (išvertus reiškia identitetas). Nors Gruzijoje LGBT bendruomenės situacija sudėtinga (2011 m. 87 proc. visuomenės teigė, kad homoseksualumas niekada negali būti pateisinamas)[1]: tradicijos, bažnyčia nepripažįsta LGBT bendruomenės teisių, jos interesus atstovaujančių organizacijų vieši susirinkimai dienos prieš homofobiją proga sukelia audringus pasipriešinimus, apie streikus ar eitynes dar anksti kalbėti, tačiau tarptautinių projektų dėka LGBT individų teisės ginamos kitais būdais.

LGBT individų labui Identoba organizacijoje aktyviai veikia teisininkai, socialiniai darbuotojai, psichologai ir bendruomenės nariai.  Pavyzdžiui, vienas iš tarptautinių projektų nukreiptas į LGBT asmenų patiriamą smurtą artimoje aplinkoje. Neretai LGBT asmenys, atskleidę savo tapatybę patiria psichologinį smurtą šeimoje, tuomet jie gali kreiptis į organizaciją ir gauti ne tik psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijas bei teisininkų gynybą, bet ir apsigyventi organizacijos nuomojamame bute iki 3 mėn., kurio adresas nėra žinoms artimiesiems. Vieną tokių atvejų papasakojo organizacijoje dirbanti socialinė darbuotoja Ketevan Kalandadze. Į ją kreipėsi 25 m. jaunuolis, atskleidęs savo netradicinę seksualinę orienatciją tėvams. Sulaukęs ypatingai audringos reakcijos iš tėvo pusės, vaikinas pabėgo iš namų ir buvo apgyvendintas laikinuose namuose. Kokiu tai būdu jo gyvenimo vietą išsiaiškino artiemieji ir susirinkę giminės vyrai norėjo prievarta susigražinti vaikiną namo. Tik teisininkų ir socialinių darbuotojų tarpininkavimo dėka pavyko prieiti kompromiso, kad vaikinas liko gyventi atskirai. Darbuotoja teigė, kad būtent teisininkai padeda apginti LGBT bendruomenės narių teises, o socialiniai darbuotojai padeda nariams susikurti savarankišką gyvenimą. Paprastai konsultacijų metu soialiniai darbuotojai padeda įvertinti asmenų stirpriąsias ir silpnąsias vietas, ieško darbo vietų, kur galėtų įsidarbinti ir būsto nuomai. Pasak pašnekovės, kaip ir kitoms smurto aukoms, neretai LGBT jaunuoliams trūksta pasitikėjimo savimi, išgyvenę daug nerimo ir baimės jausmų, neretai ir patys ima elgtis savidestruktyviai, todėl išsilavinimo siekimui ar darbo paieškoms pritrūksta motyvacijos. Darbuotojai visų pirma padeda LGBT asmenims priimti savo orientaciją.

Nuo 2016 m. sausio organizacijoje projekto, kurį finansuoja Nyderlandų ambasada, dėka dirba 6 socialiniai darbuotojai. Per pusę metų  padėta 21 asmeniui , patyrusiam smurtą artimoje aplinkoje. Be to krizių centrai veikiantys šalyje padeda ne tik moterims patyrusioms smurtą, prekybos žmonėmis aukoms, bet suteikia pastogę ir LGBT asmenims.   2014 m. Gruzijoje buvo priimtas įstatymas nuo visų formų diskriminacijos, kuris apima ir diskriminacją dėl lyties ir seksualinės orientacijos. Taip pat įkurtas lygybės skyrius, kuris ėmėsi spręsti diskriminacijos bylas. Nuo 2012 m. baudžiamajame kodekse priimtas papildomas straipsnis, baudžiantis nusikaltimus ne tik rasiniu, etniniu, kalbos pagrindu, bet ir lyties bei seksualinės orientacijos[2]. Taigi, šie įstatymai sudaro pagrindą teisininkams ginti LGBT asmenų teises šalyje.

Stažuotė finansuota pagal Marie Curie Tarptautinių mokslo personalo mainų schemą (7BP).

[1] Attitudes towards Homosexuality in the South Caucasus, July 24, 2013, internete: http://crrc-caucasus.blogspot.com/2013/07/
[2] Legal situation of LGBTI persons in Georgia, 2016, Human Rights Education and Monitoring Center (EMC).