JT Žmogaus teisių komitetui pateikta šešėlinė ataskaita

2012 m. liepos mėn. Lietuvos gėjų lyga (LGL) bendromis pastangomis su Hartlando žmogaus poreikių ir žmogaus teisių sąjunga (angl. Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights) parengė ir pateikė Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetui nepriklausomą šešėlinę ataskaitą (originali versija anglų k.) apie lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT) asmenų teisių padėtį Lietuvoje.

2012 m. liepos 9–27 d. Ženevoje JT Žmogaus teisių komitetas 105-oje sesijoje apžvelgė Lietuvos 2010 m. lapkričio mėn. trečiąją periodinę nacionalinę ataskaitą dėl Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto nuostatų įgyvendinimo. Nepaisant pasižadėjimo laikytis TPPTP dvasios, Lietuvos Vyriausybei nepavyko tinkamai reaguoti ir pranešti apie žmogaus teisių pažeidimus lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu – trečiojoje periodinėje ataskaitoje apie tokius pažeidimus nėra užsimenama. Toks Vyriausybės elgesys daro neigiamą poveikį Lietuvos įsipareigojimams pagal TPPTP, kadangi Lietuvos LGBT bendruomenė yra toliau sistemingai diskriminuojama.

Reaguodami į tokią Vyriausybės ataskaitą, LGL kartu su Hartlando sąjunga savo šešėline ataskaita siekė iškelti Vyriausybei klausimus, susijusius su LGBT teisių padėtimi Lietuvoje, kurie buvo neaptarti oficialioje ataskaitoje, ir įtraukti šiuos punktus į galutines JT Žmogaus teisių komiteto išvadas Lietuvos atžvilgiu.