93 000 žmonių dalyvavo Europos LGBT apklausoje – didžiausiame tokio pobūdžio tyrime pasaulyje

FRA tyrime apie diskriminaciją, su kuria kasdienybėje susiduria lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai (LGBT) asmenys, sudalyvavo apie 93,000 žmonių, padarydami šį tyrimą didžiausiu tokio pobūdžio tyrimu pasaulyje. Galutiniai tyrimo rezultatai bus pristatyti kitos Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir transfobiją proga, 2013 m. gegužės 17 d.

Tyrimo išvados taip pat suteiks informacijos politikos formuotojams, kuri leis formuoti politiką taip, kad įveikti homofobiją ir transfobiją Europoje.

FRA dėkinga dideliam respondentų visose 27 ES valstybėse narėse skaičiui, už jų ryžtą kalbėti apie savo asmenines patirtis ir atsakyti į klausimus apie kasdienius susidūrimus su diskriminacija.

Be atskirų ataskaitų apie LGBT asmenų diskriminaciją, labai mažai palyginamosios informacijos surinkta iš visos Europos Sąjungos apie LGBT kasdienes patirtis susiduriant su išankstinėmis nuostatomis. Reaguodama į tai, Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (FRA) atliko pirmą tokį internetinį tyrimą ES mastu, kurio tikslas sukurti tikslų lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų (18 metų ir vyresnių) gyvenimo paveikslą.

Kadangi tai pirmas toks ES mastu rengiamas tyrimas, tyrimo rezultatai parems lygių galimybių politikos vystymą LGBT asmenų atžvilgiu ES ir turėtų nustatyti darbotvarkę ateinantiems metams. Nacionalinės ir europinės politikos formuotojai, taip pat ir nevyriausybinės organizacijos, galės geriau nukreipti savo advokacijos strategijas ir veiklas tam, kad užtikrinti, kad LGBT bendruomenės galėtų laisvai gyventi ir save išreikšti nediskriminuojančioje aplinkoje.

Daugiau informacijos rasite tyrimo „Facebook“ puslapyje ir tyrimo projekto puslapyje.

Šaltinis: http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus12_1008_en.htm