Jau veikia projekto „C.A.F.E.“ svetainė

Startavo nauja interneto svetainė www.pazink.org, skirta paprastai ir aiškiai informuoti apie diskriminaciją, kiekvieno žmogaus teises ir lygias galimybes, įvairovės naudą ir reikšmę. Svetainė sukurta įgyvendinant projektą „C.A.F.E.: keisk požiūrį – siek lygybės“. Joje daug dėmesio skiriama šio projekto veikloms ir rezultatams pristatyti.

Tyrimai rodo, kad Lietuvos gyventojams trūksta informacijos apie žmogaus teises, priemones kovoti su diskriminacija.Nežinojimas ar klaidinga informacija lemia nepagrįstas baimes ir priešišką požiūrį. Naujoji svetainė kviečia pažinti kiekvieną aplink esantį, nepriklausomai nuo jo lyties, rasės, amžiaus, negalios, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos. Aiški ir patikrinta informacija prisidės griaunantnusistovėjusius stereotipus ir keičiant visuomenės požiūrį.

Svetainėje aktualios ir įdomios ras kiekvienas, besidomintis žmogaus teisėmis, norintis geriau suprasti diskriminacijos problemas ir prisidėti jas sprendžiant.

Rugsėjo viduryje svetainėje taip pat pradės veikti interaktyvus edukacinis žaidimas „PAŽINK“. Jis kvies pasitikrinti žinias apie diskriminaciją ir ją patiriančias visuomenės grupes. Žaidimo dalyviai ne tik papildys žinių bagažą, bet ir galės laimėti vertingų prizų.

Svetainė ir edukacinis žaidimas – viena iš projekto „C.A.F.E.“ veiklų. Projektas skirtas mažinti diskriminaciją, ugdyti toleranciją, skatinti lygybę ir įvairovę pagal šešis pagrindus: lyties, rasės ar etninės priklausomybės, amžiaus, negalios, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos. Jį įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su partneriais – Lietuvos neįgaliųjų forumu ir Lietuvos gėjų lyga. Projekto veiklas taip pat vykdo Moterų informacijos centras, Tautinių bendrijų namai, Naujų religijų tyrimų ir informacijos centras, Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ ir Lietuvos jaunimo organizacijų taryba.

Projekto biudžetas siekia 350,62 tūkst. eurų. Jį finansuoja Europos Komisija pagal Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007–2013) ir LR valstybė.

Straipsnio turinys nebūtinai atitinka Europos Komisijos poziciją ar nuomonę.