JT Saugumo Tarybos posėdyje – raginimai pasipriešinti LGBT* asmenų persekiojimui Artimuosiuose Rytuose

Š. m. rugpjūčio 24 dieną Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje, kurios nenuolatine nare 2014–2015 m. kadencijai išrinkta ir Lietuva, surengtas pirmasis Tarybos istorijoje posėdis LGBT* asmenų saugumui aptarti. Susitikimo metu JT Saugumo Taryba buvo paraginta nedelsiant imtis efektyvių priemonių, siekiant pasipriešinti teroristinės „Islamo valstybės“ (ISIS) Sirijos, Irako ir Libijos teritorijoje vykdomam LGBT* asmenų persekiojimui.

JT Saugumo Tarybos susitikimą LGBT* asmenų saugumui aptarti inicijavo JAV ir Čilės atstovai Taryboje. “Prisidengdama tariamu nebaudžiamumu ši ekstremistinė grupuotė persekioja konkrečią bendruomenę. Diskriminacija ir smurtas prieš LGBT* asmenis Artimuosiuose Rytuose nesulaukia pakankamo tarptautinės bendruomenės dėmesio,“ – akcentavo posėdį organizavusių šalių ambasadoriai.

„Tai – istorinis posėdis, nes LGBT* asmenų teisės JT Saugumo Taryboje aptartos pirmą kartą. Teroristinės grupuotės vykdo sistemingą „Islamo valstybės“ (ISIS) kontroliuojamose teritorijose gyvenančių LGBT* asmenų persekiojimą,” – pabrėžė JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Samantha Power.

Dalyvauti susitikime galimybę turėjo visos LGBT* asmenų saugumu suinteresuotos šalys narės, tarptautinių žmogaus teisių organizacijų atstovai ir nuo teroristinės „Islamo valstybės“ (ISIS) vykdomo persekiojimo nukentėję asmenys iš Irako ir Sirijos. Tarptautinės LGBT* teisių organizacijos „International Gay and Lesbian Human Rights Commission“ vadovė Jessica Stern savo ruožtu paragino JT Saugumo Tarybą imtis efektyvių priemonių, siekiant užtikrinti prieglobstį ir psichologinę pagalbą nuo persekiojimo nukentėjusiems asmenims.

„Atsižvelgiant į nuolatinius ekstremalius išpuolius prieš LGBT* asmenis Artimuosiuose Rytuose, nepaprastai svarbu, kad JT Saugumo Taryba nedelsiant imtųsi efektyvių veiksmų. Tarptautinė bendruomenė privalo pripažinti, jog LGBT* asmenų persekiojimas yra esminė ISIS režimo dalis. Turime pripažinti, kad smurto ir diskriminacijos grėsmės egzistuoja,“ – ragino organizacijos „International Gay and Lesbian Human Rights Commission“ vadovė.

J. Stern taip pat pabrėžė, jog dar prieš ISIS susikūrimą bei grupuotės vykdomos teroro kampanijos prieš LGBT* asmenis pradžią, pastaroji visuomenės grupė Irake bei Sirijoje susidurdavo su netolerancija, diskriminacija ir priešiškumu. „Nuo atsakomybės atsiribojo ne tik valstybė. Kai kurie tėvai verčiau pakenktų savo vaikams, nei stebėtų, kaip bus apjuodinta jų vadinami garbė. Neretai tikėjimas painiojamas su neapykantos kurstymu,“ – įsitikinusi LGBT* asmenų teisių aktyvistė.

Teroristinės „Islamo valstybės“ (ISIS) ideologija LGBT* asmenis apibrėžia kaip „blogiausias būtybes“. Šį požiūrį pasmerkė daugelis musulmonų, pabrėždami, jog ekstremistai klaidingai interpretuoja Koraną. Nuo 2014 metų birželio mėnesio ISIS internete paskelbė bent septynis reportažus, kuriuose vaizduojamos žiaurios „sodomija“ apkaltintų asmenų egzekucijos. Š. m. birželio 26 dieną JAV Aukščiausiajam Teismui pritarus tos pačios lyties asmenų santuokoms visose valstijose, ISIS teroristai Rakos mieste Sirijoje nustūmė keturis homoseksualius vyrus nuo pastato stogo.

„Pasibaisėtiną teroristų vykdomą smurtą dokumentuojančios nuotraukos ir vaizdo įrašai yra šiurpinantis priminimas apie pasaulyje vykstantį blogį. Surengę šį susitikimą JAV ir Čilės ambasadoriai Juntinėse Tautose, aiškiai parodė, jog žairūs ir nežmoniški LGBT* žmogaus teisių pažeidimai yra esminiai tarptautinio saugumo klausimai,“ – pabrėžė organizacijos „Human Rights Campaign“ prezidentas Chadas Griffinas.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba – vienas iš pagrindinių Jungtinių Tautų organų, užimantis labai svarbią vietą pasaulio saugumo architektūroje. JT Saugumo Tarybą sudaro penkios nuolatinės narės: JAV, Rusija, Kinija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė ir dešimt nenuolatinių. Kartu su Lietuva 2015 m., nenuolatinėmis narėmis yra Čadas, Čilė, Jordanija, Nigerija, Angola, Malaizija, Naujoji Zelandija, Ispanija ir Venesuela.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL reiškia gilų susirūpinimą dėl įvykių Sirijoje, Irake ir Libijoje, kurių metu pažeidinėjamos prigimtinės LGBT* asmenų žmogaus teisės. Asociacija LGL sveikina Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos iniciatyvą organizuoti posėdį LGBT* asmenų saugumui aptarti ir tikisi, jog visos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos narės, tarp jų ir Lietuva, nedelsiant imsis priemonių, siekiant pasipriešinti teroristinių grupuočių vykdomam LGBT* asmenų persekiojimui.