LGL ragina Vyriausybę pareikšti oficialią poziciją dėl LGBT* žmogaus teisių pažeidimų Ukrainoje

Š. m. rugpjūčio 18 dieną, solidarizuodamasi su Ukrainos LGBT* asmenų bendruomene, nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL oficialiu laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, kuriame išreiškė gilų susirūpinimą š. m. rugpjūčio 12-15 dienų įvykiais Odesos mieste Ukrainos Respublikoje bei ragina nedelsiant pareikšti oficialią poziciją dėl šių įvykių.

Š. m. rugpjūčio 13 dieną Ukrainos LGBT* teisių aktyvistai atšaukė š. m. rugpjūčio 15 dieną planuotas LGBT* bendruomenės eitynes Odesos mieste, kai š. m. rugpjūčio 12 dieną renginį uždraudė vietos teismas. LGBT* asmenų žmogaus teisių organizacijos „Odessa Pride“ atstovai tokį teismo sprendimą pavadino neteisėtu ir pažeidžiančiu konstitucinę teisę į taikius susirinkimus. Š. m. rugpjūčio 15 dieną kaukėti užpuolikai apmėtė LGBT* asmenų susirinkimo vietą dūminiais užtaisais, tokiu būdu siekdami pažeminti ir įbauginti už pagarbą žmogaus teisėms viešai pasisakančius asmenis. Tokius LGBT* asmenų teisės į taikius susirinkimus ribojimus bei neapykanta LGBT* asmenims paremtus nusikaltimus pasmerkė tarptautinės organizacijos ILGA-Europe ir Amnesty International bei JAV Vyriausybė.

Oficialiame kreipimesi į LR Vyriausybę asociacija LGL pažymi, jog š. m. rugpjūčio 14 dieną LR Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius asmeniškai viešėjo Odesos mieste Ukrainoje, kur susitikimų su srities gubernatoriumi Michailu Saakašviliu ir meru Genadijumi Truchanovu metu turėjo progos aptarti ekonominį bendradarbiavimą, Ukrainoje vykdomų reformų įgyvendinimą bei bendrų projektų su pilietine visuomene galimybes. Savo laiške asociacija LGL taip pat atkreipia dėmesį, kad š. m. rugpjūčio 11-15 dienomis Odesoje lankėsi ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. Taigi įvertinus šias aplinkybes darytina išvada, jog LR Seimo pirmininkė ir LR Užsienio reikalų ministras, atsižvelgiant į rezonansinį minimų įvykių pobūdį, turėjo būti informuoti apie savo vizitų Ukrainos Respublikoje metu įvykusius LGBT* asmenų žmogaus teisių pažeidimus.

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL reiškia gilų susirūpinimą dėl 2015 metų rugpjūčio 12-15 d. įvykių Odesos mieste Ukrainos Respublikoje, kurių metu buvo neproporcingai ribojamos ir pažeidinėjamos prigimtinės LGBT* asmenų žmogaus teisės. Asociacija LGL ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę atsižvelgti į 2013 metais patvirtintas Europos Sąjungos užsienio politikos gaires skatinant pagarbą LGBT* asmenų žmogaus teisėms santykiuose su trečiosiomis šalimis ir nedelsiant išreikšti oficialią poziciją dėl minimų įvykių. Tikime, jog Ukrainos Respublikos kelias į pliuralizmo principais paremtą demokratinę santvarką nėra įmanomas be pagarbos visoms visuomenės grupėms be išimties.