JK valdžia skyrė paramą homofobinių patyčių prevencijos srityje dirbančioms organizacijoms

Š. m. kovo 24 dieną Jungtinės Karalystės (JK) Vyriausybė skyrė 2 milijonų svarų sterlingų vertės paramą inovatyviems homofobinių, bifobinių ir transfobinių patyčių prevencijos projektams. Parama skirta aštuonioms JK labdaros ir ne pelno organizacijoms, kurios siekia užkirsti kelią homofobinėms patyčioms šalies mokyklose.

Apie JK Vyriausybės iniciatyvą remti patyčių prevenciją švietimo srityje vykdančias organizacijas 2014 metų spalio mėnesį paskelbė JK švietimo sekretorė Nicky Morgan bei šalies moterų bei lygybės reikalų ministrė Jo Swinson. „Patyčias įveiksime tik sutelkdami dėmesį į jų priežastis. Todėl Vyriausybės finansavimą skirsime toms organizacijoms, kurios diegia kompleksinį požiūrį į homofobines, bifobines ir transfobines patyčias šalies mokyklose,“ – pabrėžė politikės savo pareiškime.

„Puiku, kad mokyklos daro pažangą spręsdamos homofobinių patyčių problemą, tačiau ji turi išspręsta visiškai ir be kompromisų. Patyčių pasekmės žmogų lydi visą likusį gyvenimą. Visiškai nepriimtina, jog LGBT*, ar tariamai LGBT*, moksleiviai vis dar patiria patyčias. Mokytojams reikia šios srities specialistų pagalbos ir mokymų. Štai kodėl Vyriausybė ėmėsi finansuoti inovatyvius projektus, kurie iš esmės sprendžia šią problemą,“ – pabrėžė JK moterų bei lygybės reikalų ministrė Jo Swinson.

„Apklausos rodo, jog mokyklos bendruomenė vis dar susiduria su patyčiomis dėl lytinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Tikslinio Vyriausybės finansavimo dėka turėsime galimybę pradinėse ir vidurinėse JK mokyklose diegti gerąją patyčių prevencijos praktiką,“ – džiaugėsi organizacijos „Šviesti ir švęsti“ (angl. Educate & Celebrate) vadovė Elly Barnes.

Š. m. vasario 3 dieną Jungtinės Karalystės (JK) leiboristų partija paskelbė, kad LGBT* klausimus apimantis lytinis švietimas taps privalomas visose šalies valstybinėse mokyklose. Atnaujinta JK lytinio švietimo programa siekiama ugdyti moksleivių jautrumą LGBT* asmenų patiriamai diskriminacijai ir įveikti homofobines, bifobines ir transfobines patyčias.

Nuo šiol visos valstybės finansuojamos JK mokyklos bus įpareigotos užtikrinti, kad mokytojai būtų apmokyti efektyviai reaguoti į homofobines, bifobines ir transfobines patyčias. JK lytinio švietimo programa numato skirti ypatingą dėmesį šių patyčių aukomis tapusių jaunuolių emocinei paramai.

2014 metais nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL atlikto tyrimo duomenimis, aštuoni iš dešimties homoseksualių ar biseksualių 16-20 metų amžiaus jaunuolių Lietuvoje susidūrė su homofobinėmis ar bifobinėmis patyčiomis mokykloje. Šiems mokiniams teks išgyventi ir patyčių pasekmes: nepasitikėjimą savimi, stresą, o kraštutiniais atvejais – depresiją ar mintis apie savižudybę. Tad labai svarbu, kad mokytojai užimtų aiškią poziciją homofobinių patyčių atžvilgiu, o visa mokyklos bendruomenė žinotų, jog šis reiškinys mokykloje bus pastebėtas ir yra netoleruotinas.

Asociacija LGL primena, kad jaunų homoseksualių ir biseksualių asmenų poreikiai mokyklos aplinkoje yra lygiai tokie patys, kaip ir kitų bendramokslių: jie nori jaustis saugiai, nebūti diskriminuojami dėl to, kokie yra, bei turėti galimybę siekti užsibrėžtų tikslų mokslo srityje. Nuolat bendraudami su jaunimu, mokytojai pirmieji gali pastebėti patyčias mokykloje, todėl privalo tinkamai į jas reaguoti.

Net ir vienam mokytojui pakeitus savo elgesį bei reakciją į homofobines patyčias, gali pagerėti visos mokyklos atmosfera. Tačiau siekiant ilgalaikio ir patvaraus problemos sprendimo, būtina į kovą su patyčiomis įtraukti visą mokyklos bendruomenę. Prie to prisidėti gali konkrečių ir aiškių mokyklos taisyklių bei strategijų sukūrimas ir nuoseklus jų įgyvendinimas.