JAV paskirtas specialusis pasiuntinys LGBT* teisėms pasaulyje

Š. m. vasario 23 dieną JAV Valstybės departamentas paskelbė, kad pirmuoju specialiuoju pasiuntiniu LGBT* teisėms pasaulyje paskirtas diplomatas Randy’is Berry’is. Nuo 2012 metų R. Berry’is eina JAV generalinio konsulo Amsterdame pareigas. Specialusis pasiuntinys LGBT* teisėms anksčiau ėjo JAV generalinio konsulo Oklande (Naujoji Zelandija) bei JAV diplomatinės misijos Nepale vyriausiojo pavaduotojo pareigas, dirbo Bangladeše, Egipte, Ugandoje ir PAR. Diplomatas neslepia, jog asmeniškai priklauso LGBT* bendruomenei.

„Randy’is yra lyderis,“ – sakė JAV Valstybės sekretorius Johnas Kerry’is oficialiame pareiškime. „Jis sugeba įkvėpti žmones. Bet svarbiausia yra tai, jog jis turi viziją. Kad ir kur tarnautų, Nepale ar Naujojoje Zelandijoje, Ugandoje ar Bangladeše, savo pareigas jis atlieka nepriekaištingai. Jis aiškiai ir ryžtingai kovoja už žmogaus teises. Todėl esu tikras, kad Randy tapus specialiuoju pasiuntiniu, padarysime didelę pažangą siekiant įveikti smurtą ir LGBT* asmenų diskriminaciją visame pasaulyje,“ – pabrėžė Johnas Kerry’is.

JAV prezidentui Barackui Obamai savo metinėje kalboje tvirtai parėmus santuokos lygybę ir įsipareigojus ginti LGBT* bendruomenės žmogaus teises, š. m. sausio 29 dieną senatorius Edwardas J. Markey pristatė teisės aktus, įtvirtinančius LGBT* žmogaus teises kaip JAV vyriausybės užsienio politikos prioritetą.

Senatoriaus E. Markey parengtas Tarptautinis žmogaus teisių gynimo aktas įpareigoja valstybės departamentą imtis prevencinių priemonių, kovoti prieš LGBT* bendruomenės patiriamą diskriminaciją bei smurtą ir užtikrinti, kad šie veiksmai taptų JAV užsienio politikos prioritetais. Šis teisės aktas numato ir Specialiojo pasiuntinio paskyrimą, kuris koordinuos šių tikslų įgyvendinimą Demokratijos, žmogaus teisių ir darbo biure. Daugiau nei 80-yje pasaulio šalių vis dar kriminalizuojami tos pačios lyties santykiai, draudžiama pozityvios informacijos apie LGBT* asmenis sklaida bei valstybiniu lygmeniu skatinama homofobija.

„Valdžios institucijos vis dar siekia užtikrinti universalias žmogaus teises visiems asmenims, nepaisant jų seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Nors šis tikslas dar nėra visiškai pasiektas, tai nereiškia, kad reikia nustoti ginti LGBT* asmenų teises. Priešingai – reikia išlikti aktyviems ir užtikrinti LGBT* asmenų lygybę ir orumą. Esu tikras, jog Randy pradėjus eiti specialiojo pasiuntinio pareigas, greičiau pasieksime šiuos tikslus“ – pabrėžė JAV Valstybės sekretorius.

„JAV Specialiojo pasiuntinio LGBT* teisėms paskyrimas prisidės prie pasaulio vyriausybių sąmoningumo didinimo. Atėjo laikas įveikti prietarus, dėl kurių kiekvieną dieną nukenčia milijonai žmonių visame pasaulyje. Žmogaus teisės privalo tapti kiekvienos pasaulio šalies vidaus ir užsienio politikos prioritetu,“ – pabrėžė Tarptautinės lesbiečių ir gėjų žmogaus teisių komisijos vykdančioji direktorė Jessica Stern.

Naujai paskirtą JAV specialųjį pasiuntinį LGBT* teisėms sveikino ir The Human Rights Campaign direktorius Chadas Griffinas: „Kai daugybė LGBT* asmenų visame pasaulyje kas dieną patiria persekiojimą ir smurtą, šis beprecedentis specialiojo pasiuntinio paskyrimas rodo istorinį įsipareigojimą principui, kad LGBT* teisės yra žmogaus teisės. Prezidentas B. Obama ir valstybės sekretorius J. Kerry’is pademonstravo politinę valią ir lyderystę ginant LGBT* asmenų teises visame pasaulyje. Dabar, dirbdami išvien su specialiuoju pasiuntiniu, privalome stengtis dar labiau, kad sustabdytume žmogaus teisių pažeidėjus ir palaikytume LGBT* teises ginančias organizacijas visame pasaulyje,“ – paragino The Human Rights Campaign atstovas.

Asociacija LGL sveikina JAV Valstybės departamento sprendimą paskirti specialųjį pasiuntinį LGBT* teisėms ir tikisi, kad JAV įsipareigojimas įtvirtinti principą, jog visi LGBT* asmenys, nepriklausomai nuo to, kur gyvena, turėtų galimybę naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis, formuos pozityvią LGBT* žmogaus teisių gynimo politiką ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje.