Italijos Aukščiausiasis kasacinis teismas neigia vienalyčių porų teisę tuoktis

Italijos aukščiausios instancijos apeliacinis teismas priėmė tos pačios lyties porų teisę susituokti neigiantį sprendimą. Šalies Aukščiausiasis kasacinis teismas nutarė, kad Italijos Konstitucija neįpareigoja valdžios institucijų užtikrinti LGBT* asmenų teisę susituokti.

Vis dėlto, teismo nutartyje rašoma, kad įstatymų leidėjai privalo užtikrinti, kad vienalytės poros turėtų tas pačias teises kaip ir nesusituokę heteroseksualūs asmenys. „Visi piliečiai, nepaisant lyties, rasės, kalbos, religijos, politinių pažiūrų, asmeninių ar socialinių sąlygų turi jaustis lygiaverčiai, orūs ir vienodai atsako prieš įstatymą,“ – įtvirtinta Italijos konstitucijoje.

Š. m. sausio 28 dieną Romos miesto taryba pritarė tos pačios lyties asmenų partnerystę pripažįstančiai civilinės metrikacijos pataisai. Nuo šiol Europos Sąjungoje Italijos vienalyčių porų sudarytos sąjungos Romoje bus automatiškai perrašomos į naujai sudarytą registrą.

2014 metų spalį, nepaisydamas Italijos vidaus reikalų ministro Angelino Alfano įsakymo anuliuoti užsienyje tos pačios lyties piliečių sudarytas sąjungas, Romos meras Ignazio Marino miesto rotušėje įregistravo šešiolikos vienalyčių porų partnerystes. Š. m. sausio 18 dieną Milano meras Giuliano Pisapia tikino dėl vidaus reikalų ministro įsakymo nesilaikymo sulaukęs grasinimų baudžiamąja atsakomybe.

Pradėję registruoti homoseksualių partnerių sąjungas Romos, Milano, Bolonijos ir Udinės merai sukūrė savotišką „administracinę savivaldą“. Italijos didmiesčių vadovai pabrėžė, jog šalis yra saistoma Europos Sąjungos sutarčių, todėl privalo teisiškai pripažinti ES šalyse sudarytas vienalyčių porų partnerystes.