Išskirtiniame NLĮF renginyje – žmogaus teisių principų ir religinių vertybių sąsajos

Š. m. rugsėjo 11 dieną Suomijos ambasadoje Lietuvoje Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) surengė unikalaus pobūdžio tarptautinį seminarą-diskusiją „Religija, tradicinės vertybės ir žmogaus teisės“. Siekiant konstruktyvaus dialogo su religinėmis bendruomenėmis, renginys organizuotas aktyviai bendradarbiaujant NLĮF priklausančioms organizacijoms (nacionalinei LGBT* teisių organizacijai LGL ir Naujųjų religinių tyrimų ir informacijos centrui) bei Europos religijos ir tikėjimo tinklui.

Diskusijos dalyvius sveikino Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė, pranešimus skaitė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro direktorė bei Vytauto Didžiojo universiteto sociologė dr. Milda Ališauskienė ir Europos religijos ir tikėjimo tinklo prezidentas Alanas Murray.

Tarptautinio seminaro-diskusijos „Religija, tradicinės vertybės ir žmogaus teisės“ metu buvo aptarta LGBT* asmenų teisių problematika religijos kontekste, gerosios praktikos Europos valstybėse pavyzdžiai bei bendradarbiavimo galimybės tarp religijos bendruomenių ir žmogaus teisių organizacijų. Po pranešimų vykusios diskusijos metu diskutantai priėjo bendros išvados, jog žmogaus teisių principai ir religinės vertybės prisideda prie mūsų visuomenės įvairovės ir lygybės.

Po renginio radijo stoties „Pūkas“ eteryje transliuota Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo radijo laida „Lygios Galimybės Lietuvoje“, kurioje dalyvavo Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro direktorė dr. Milda Ališauskienė. Radijo laidų ciklas lygioms galimybėms ir nediskriminavimui skatinti parengtas įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo nediskriminavimo ir lygių galimybių skatinimo projektą. Laidos įrašo galite klausytis čia.

 


© Arcanos Feminos nuotraukos

eea_grants_320Renginys organizuotas įgyvendinant Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje remiamą projektą „Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas”.

 

 

 

20140520093949_socmin-277x300Renginį iš dalies finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

 

 

 

 

Suomijos ambasadaRenginį iš dalies rėmė Suomijos ambasada Lietuvoje.