Išleistas praktinis vadovas apie LGBT neapykantos nusikaltimus

Š. m. rugpjūčio mėnesį įgyvendinant projektą „Come Forward: įgalinant ir suteikiant pagalbą nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiems LGBT asmenims“, parengtas ir išleistas praktinis vadovas, skirtas skatinti pranešimą apie homofobinius, bifobinius ir transfobinius neapykantos nusikaltimus didinant pilietinės visuomenės sąmoningumą.

Kaip atpažinti prieš LGBT asmenis nukreiptus neapykantos nusikaltimus? Kokias teises turi, jei nukentėjai nuo homofobinio, bifobinio ar transfobinio nusikaltimo? Kaip pranešti apie neapykantos nusikaltimų incidentus ir kas už tai atsakingas? Apie visa tai ir daugiau naujame praktiniame vadove.

„Atpažink ir Pranešk: Trumpas Praktinis Vadovas apie Homofobinius, Bifobinius ir Transfobinius Neapykantos Nusikaltimus“, 2018

Už šio informacinio leidinio turinį visapusiškai atsako leidinio autorius. Informaciniame leidinyje pateikiama informacija nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija ir yra rekomendacinio pobūdžio.