ILGA-Europe ir LGL ragina kandidatus į Europos Parlamentą įsipareigoti ginti žmogaus teises

Šiandien ILGA-Europe pradeda 2019-ųjų Europos Parlamento rinkimams skirtą kampaniją ComeOut.

Gegužės 23 – 26 d. bus renkami Europos Parlamento nariai, kurie ateinančius penkis metus atstovaus daugiau nei 500 milijonų europiečių balsui.

Vis auga abejingumas ES esminėms vertybėms – pagarbai žmogaus orumui ir žmogaus teisėms, laisvei, demokratijai, lygybei ir teisės viršenybei.

Žmogaus teisės – ypač LGBTI žmonių teisės – susiduria su vis daugiau iššūkių ir priešiškumo.

Tad Europos Sąjungai atėjo laikas apginti savo vertybes.

ILGA-Europe siekia suvienyti pilietinės visuomenės organizacijų, aktyvistų bei visuomenės balsus už Europą, ginančią visas žmogaus teises.

LGL kviečia kandidatus į Europos Parlamentą pasirašyti „ComeOut“ pasižadėjimą, įpareigojantį juos:

  • Stiprinti ES teisės ir politikos užtikrinamą apsaugą
  • Užtikrinti palankią aplinką LGBTI žmogaus teisių gynėjams
  • Užtikrinti ES lyderystę ginant LGBTI teises
  • Naudotis savo padėties suteikiama galia LGBTI žmogaus teisių ir lygybės idėjų gynimui
  • Būti nepakankamai atstovaujamų visuomenės grupių sąjungininkais

Vakar vakare Strasbūre kandidatai iš visų pagrindinių ES politinių partijų (EPP, S&D, ALDE, GUE/NGL, Žalieji/ ELA) pirmieji oficialiai pasirašė šį pasižadėjimą.

„Nors teisinė ir politinė LGBTI žmonių situacija padarė nemažą pažangą kai kuriose Europos dalyse, kitur priešiškumas padidėjo ir bandymai apriboti LGBTI asmenų teises padažnėjo; didžiąja dalimi tai – stagnacijos pasekmė“, teigia ILGA-Europe vadovė Evelyne Paradis. „Skubiai raginame visus kandidatus į Europos Parlamentą pakilti į kovą prieš grėsmingą populizmo ir ekstremizmo bangą ir įsipareigoti saugoti, palaikyti ir įgalinti piliečius, kuriems jie atstovauja, bei ginti jų pagrindines teises.“

Daugiau informacijos apie kampaniją ir kaip prie jos prisijungti galima rasti sekant grotažymę #ComeOut4EU bei interneto svetainėje www.comeout.eu.

ComeOut