Europos Parlamente priimta istorinė rezoliucija dėl interseksualių asmenų teisių

2019 m. vasario 14 dieną Europos Parlamentas priėmė pirmąją savo rezoliuciją dėl interseksualių asmenų teisių.

Rezoliucijoje teigiama, kad „interseksualūs asmenys Europos Sąjungoje susiduria su daugybiniais smurto ir diskriminacijos atvejais, o plačioji visuomenė ir politikai apie šiuos žmogaus teisių pažeidimus dažnai taip ir nesužino“. Europos Parlamentas rezoliucijoje taip pat pabrėžia, kad „būtina nedelsiant spręsti interseksualių asmenų žmogaus teisių pažeidimų klausimą, ir ragina Komisiją bei valstybes nares siūlyti teisės aktus šiems klausimams spręsti“.

„Šia rezoliucija Europos Parlamentas nori užtikrinti, kad Europos Sąjunga prisiimtų pilną savo atsakomybę už interseksualių žmonių teisių apsaugą“, teigia Europos Parlamento (EP) narys Claude Moraes, rezoliucijos pranešėjas ir Europos Parlamento jungtinės grupės LGBTI klausimais narys.

Rezoliucija laikosi stiprios pozicijos prieš interseksualių asmenų medicinizaciją ir patologizaciją ir griežtai smerkia vadinamąjį lyties normalizavimo gydymą ir operacijas, atliekamus bent 21-oje valstybėje narėje, ir draudžiamus tik dviejose (Maltoje ir Portugalijoje).

„Nepriimtina, kad interseksualiems vaikams būtų taikomas medicininis gydymas ir atliekamos operacijos be jų išreikšto informuoto sutikimo. Pernelyg ilgą laiką interseksualių asmenų pagrindinės teisės buvo tiesiogiai pažeidžiamos. Tai prieštarauja mūsų esminėms vertybėms, įtvirtintoms ES sutartyse ir Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje“,  komentavo EP narė Anna Maria Corazza Bildt, Europos Liaudies (EPP) partijos šešėlinė pranešėja rezoliucijai,  Europos Parlamento jungtinės grupės LGBTI klausimais narė, Vaiko teisių jungtinės grupės vaikų teisių klausimais pirmininkė, ir Europos Parlamento koordinatorė vaikų teisių klausimais.

Šia rezoliucija Europos Parlamentas taip pat atkreipia dėmesį į kitus interseksualių žmonių patiriamus sunkumus – jie neturi visapusiškos prieigos prie savo medicinos dokumentų, sunku gauti teisinį lyties pripažinimą, pagrįstą asmens apsisprendimo teise. Rezoliucija taip pat ragina didinti finansavimą interseksualių asmenų pilietinės visuomenės organizacijoms, ir prašo Europos Komisijos užtikrinti, kad ES lėšos nepalaikytų mokslinių tyrimų ir medicininių projektų, kurie prisideda prie interseksualių žmonių teisių pažeidimų.

„Ši rezoliucija yra istorinis žingsnis į priekį, siunčiantis stiprią politinę žinutę būsimam Parlamentui ir rodantis tūkstančiams interseksualių vaikų ir žmonių Europoje, kad jie nėra pamiršti“, – apibendrino Europos Parlamento narė Anna Maria Corazza Bildt.

2019 m. vasario 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl interseksualių asmenų teisių 2018/2878 

Urgent need to address intersex human rights violations, says European Parliament

 

LGL straipsniai apie interseksualių asmenų teises:

Interseksualė prašo: leiskite mums patiems pasirinkti lytį užaugus

Pride Namai: Interseksualumas: medicina, sociologija, psichologija, advokacija